Anlaşma Nedir? – Sözlük Anlamı

0

Anlaşma ne anlama gelir? Anlaşma kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Anlaşmak durumu
“Konuşmadan başka anlaşma aracı yok mu?” – N. Uygur
2. Devletler arası siyasal, ekonomik, kültürel vb. alanlarda yapılan uzlaşma ve bu uzlaşmanın tespit edildiği belge, uyuşma, itilaf, antant, konvansiyon
“Ukrayna ile Türkiye arasında anlaşma yapıldı.” – N. Hikmet
3. Sözleşme
“Babasıyla arasında gizli bir anlaşma vardı.” – A. Ümit
bir konuda birisiyle anlaşmak
anlaşma belgesi düzenlenip imzalanmak
“İki komutan arasında o gün gizli bir anlaşma yapıldığı söylentisi çıkmıştı.” – H. Taner
Hükûmet ile sendika ve işverenler arasında toplu sözleşme öncesinde varılan ön anlaşma
Hukuksal ve resmî olmayan ancak tarafların karşılıklı güvenlerine dayanan sözlü anlaşma
Kredi alınması için yapılan anlaşma
“Doktor tarla kiralıyor, kredi anlaşmalarıyla ortak oluyordu ekicilerle.” – Necati Cumalı


Leave A Reply