Antik Çağın Tüccarları : Fenikeliler Nerede ve Hangi Dönemde Yaşadılar?

0

Fenikeliler nerede ve hangi dönemde yaşamışlardır? Fenikelilerin yaşamı, ticaret anlayışı, özellikleri, Fenike uygarlığı hakkında bilgi.

Antik Çağın Tüccarları : FENİKELİLER

İlkçağda Suriye, Lübnan ve Filistin kıyılarında yerleşmiş denizci bir kavimdir. Site krallıklarından meydana gelen devletler kurmuşlar, bu devletlerden biri zaman zaman ötekileri egemenliği altına almıştır. Bu devletler, deniz ticaretine dayanan bir oligarşi tarafından yürütülmüştür.

Advertisement

Fenikeliler, Sami kavmindendir. Bu yandan buğday, zeytinyağı, kereste gibi ürünlerini Asur ve Mısır gibi büyük, kalabalık ülkelere satarken, bir yandan da denizcilikte ilerlemişlerdir. Büyük bir donanma meydana getirerek, Akdeniz kıyılarında küçük sömürgeler kurdular. Akdeniz dışına da çıkan, Avrupa ile Afrika kıyılarını dolaşan Fenikeliler, buraların ürünlerini, o zaman dünyanın merkezi olan Yakın Doğu’ya taşıdılar. Bir yandan da üstün bir endüstri kurup, maden işçiliği, kuyumculuk, camcılık, dokuma, boyacılık gibi alanlarda, yeni buluşlarla ilerleyen bir sanayi yarattılar, Yakın Doğu’da paraca üstün bir durum kazandılar.

Fenikeliler yazıyı da çok geliştirerek sonunda alfabe yazısını buldular, böylece medeniyet alanında en büyük hamlelerden birini yaptılar.

Büyük askeri devletler Fenikelilerin zengin sitelerini ele geçirmek istiyorlardı. Bunlara karşı koyamayan Fenike, zaman zaman Asur, Mısır, İran egemenliği altına girdi, sonunda Büyük İskender’in yerine geçenlerin, Romalıların eline geçti.

Advertisement

Fenike tarihinin en parlak çağı MÖ 1000-525 arasındaki 475 yıldır. Bu çağda Tır (Sur) ve Sidon (Sayda) şehirleri olağanüstü parlayıp, öteki siteler üzerinde egemenlik kurmuştur. Daha 853’te kudretli Asur İmparatorluğu’nun uyruğu olmak zorunda kalan Fenike, sonra Babil ve İran egemenliği altına girdi. Büyük İskender 333’te Fenike’yi aldı. Bundan sonra Doğu Akdeniz kıyılarının eski parlaklığı bir daha geri dönmedi.


Leave A Reply