Antonello da Messina Kimdir?

0
Advertisement

Antonello da Messina kimdir ve ne yapmıştır? Antonello da Messina hayatı, biyografisi, eserleri ve tabloları hakkında bilgi.

“Bir Erkek Portresi”,Antonello da Messina’nın yağlıboya pano çalışması, y.1472; Ulusal Galeri, Londra

Antonello da Messina

Antonello da Messina; (d. y. 1430 – ö. y. 19 Şubat 1479, Messina, Sicilya), Sicilyalı ressamdır. 15. yüzyıl Venedik resmine yağlıboya ve Flaman resim tekniklerini onun getirdiği sanılır. Biçimleri çizgi ve gölge yerine renkle oluşturması, Venedik resim sanatının gelişimini büyük ölçüde etkilemiştir.

Da Messina’nın gençlik yılları üzerine çok az bilgi vardır. Ama o dönemde kozmopolit bir resim merkezi olan Napoli’de eğitim gördüğü kuşkusuzdur. Burada, Provence’lı ve Flaman ressamların, özellikle de Jan van Eyck’ın yapıtlarını inceledi. Flaman resim tekniğini ve gerçekçiliğini, İtalyan resmine özgü biçimlendirme anlayışı ve berrak bir mekân düzenlemesiyle birleştiren Antonello’nun kendine özgü üslubu, bilinen ilk yapıtları olan “Çarmıha Geriliş” (y. 1455, Sanat Müzesi Sibiu, Roma) ve “Aziz Hieronymus Çalışma Odasında” (y. 1460, Ulusal Galeri, Londra) adlı resimlerinde bile belirgindi. 1457-74 arasında çalışmalarını Messina’da sürdürdü. Bu döneme ait başlıca üç yapıtından, kilisenin siparişi üzerine yaptığı ve bugün Messina Ulusal Müzesi’nde bulunan poliptiği (1473) ve “Meryem’e Müjde” (1474) adlı yapıtı, görece tutucu altar panolarıdır; ama aynı döneme ait “Salvator Mundi” (“Dünyanın Kurtarıcısı”, 1465, Ulusal Galeri, Londra) insan bedeninin çizgileri ile kişilik betimlemesi üzerindeki yetkin kavrayışını gösteren yalın ve cesur bir İsa tablosudur. “Salvator Mundi” Antonello’nun insan ruhunun derinliklerine işleyen “Bir Erkek Portresi” (y. 1472, Ulusal Galeri, Londra) gibi yapıtlanna giden yolda attığı son birkaç adımdan biri sayılır. Kuzey İtalya’daki ününü borçlu olduğu “Bir Komutan Portresi”ndeki (1475, Louvre Müzesi, Paris) gizemli canlılığın ve titiz gerçekçiliğin ilk belirtileri “Bir Erkek Portresi”nde sezilebilir.

Da Messina 1475-76’da Venedik’te, bir olasılıkla da Milano’da bulundu. Venedik’e gittikten kısa bir süre sonra, gördüğü büyük ilgi Venedik devletince desteklenmesini sağladı; yağlıboya tekniği ve kompozisyon anlayışı yerel ressamlarca coşkuyla benimsendi. En olgun yapıtı olan “Aziz Sebastian”da ise (y. 1476, Dresden Resim Galerisi, Almanya) Giorgione dönemine değin Venedik resim sanatının gelişimini belirleyen öğelerin başında gelen bir bireşime ulaştı. Bu üslup, açıkça tanımlanmış bir mekân anlayışını, anıtsal, heykelsi biçimleri ve aydınlık renkleri içeriyordu. Antonello 1476’da Messina’ya geri döndü ve burada son başyapıtı olan “Meryem’e Müjde”yi (1476, Ulusal Galeri, Palermo) tamamladı.


Leave A Reply