Arnold J. Toynbee Kimdir? Ünlü İngiliz Tarihçinin Hayatı ve Eserleri

0

Arnold Joseph Toynbee kimdir? Meşhur İngiliz tarihçi ve tarih filozofu Arnold Joseph Toynbee’nin biyografisi, yaşam öyküsü ve eserleri hakkında bilgiler.

Arnold Joseph Toynbee; (1889 – 1975) Medeniyetlerin kökeni, gelişimi ve çöküşü üzerine felsefi bir araştırma olan anıtsal “A Study of History” isimli çalışması ile tanınan İngiliz tarihçi ve aynı zamanda . Toynbee, 14 Nisan 1889’da Londra’da doğdu. Balliol College, Oxford’dan mezun oldu, klasikler eğitimi aldı. Sonra, yok olmuş medeniyetlerin peşine düşerek Girit ve Athos yarımadasında dokuz ay boyunca çalıştı. I. ve II.Dünya Savaşları sırasında İngiliz dış ofisinde görev yaptı ve 1919 ve 1946’da Paris Barış Konferanslarında delege oldu.

Arnold J. Toynbee

Arnold J. Toynbee, Londra Üniversitesi’nde Bizans ve modern Yunan dili, edebiyatı ve tarihi profesörüydü. Daha sonra Londra’daki Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde araştırma direktörü oldu. 1920’den 1946’ya kadar A Survey of International Affairs’in yıllık ciltlerinin yazılmasına yardım etti.

Arnold J. Toynbee’nin 12 ciltlik “A Study of History” isimli anıtsal eseri 1934 ile 1960 yılları arasında yayınlandı. D. C. Somervell tarafından hazırlanan sırasıyla 1946 ve 1957’de 1 ve 2 ciltlik kısaltmalar halinde yayınlandı. Arnold J. Toynbee, I.Dünya Savaşı’nda başlayan modern dünyanın, Peloponnesos Savaşı’ndaki Yunanistan’dakine benzer bir sıkıntı dönemine girdiğine olan inancından esinlenmiştir.

Arnold J. Toynbee, büyümenin bir meydan okuma ve tepki süreci olduğunu ve toplumların başarısının veya başarısızlığının insani ve çevresel zorlukları ne kadar iyi karşıladıklarına bağlı olduğunu savunuyor. Tanımladığı 26 medeniyetten 16’sı tamamen yok oldu, 3’ü esaret altında, geriye kalan 7’si 5’e inmiş gözüküyor. Batı; Güneydoğu Avrupa dahil Ortodoks Hristiyan; İslami; Hindu; ve Çin, Japonya ve Kore dahil Uzak Doğu. Her medeniyet, oluşum, büyüme, çöküş ve parçalanma aşamalarında incelenir.

Arnold J. Toynbee

Kaynak : wikipedia.org

Arnold J. Toynbee’nin çalışması, esas olarak keyfi hipotezleri, gerçek hataları ve yenileyici bir güç olarak dine aşırı güvenmesi nedeniyle önemli eleştirilere neden oldu. Arnold J. Toynbee’nin Civilization on Trial (1948) ve The World and the West (1953) gibi kitaplarda yakın tarih incelemesi de yaygın tartışmalara yol açtı. Çalışmasının eleştirel değerlendirmeleri için M. F. Ashley Montague’nin Toynbee and History (1956) ve Toynbee’nin cevabı için Reconsiderations (1960 )’a bakınız.

Arnold J. Toynbee’nin bir çok eseri Türkçe’ye de çevrilmiştir. Osmanlı ve Modern Türkiye hakkında da kitaplar yazmıştır.

Türkçe Yayınlanmış Başlıca Eserleri

 • Türkiye ve Yunanistan’da Batı Meselesi
 • Türkiye ve Avrupa
 • Türkiye İmparatorluktan Cumhuriyete Geçiş Serüveni
 • Türkiye Bir Devletin Yeniden Doğuşu
 • Tarihçi Açısından Din
 • Sorokin ve Toynbee / Sosyal Değişim Üzerine Denemeler
 • Savaş ve Uygarlık
 • İnsan Soyu ve Toprak Ana
 • Hıristiyanlık ve Dünya Dinleri
 • Hatıralar: Tecrübelerim
 • Hatıralar: Tanıdıklarım
 • Dünya ve Garb
 • Dünya Batı ve İslam
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Yönelik Muamele
 • 1920’lerde Türkiye
 • Uygarlık Yargılanıyor

Leave A Reply