Asit Yağmuru Nedir? Etkileri Nelerdir?

0
Advertisement

Asit yağmuru nedir, neden oluşur? Asit yağmurunun etkileri, zararları nelerdir, kısaca bilgi.

Asit Yağmuru

Asit Yağmuru Nedir? Etkileri Nelerdir?

Asit Yağmuru Nedir?

Asit yağmuru, havada asılı durmakta bulunan kirletici kimyasalların yağmur, kar, sis, çiy veya kuru parçacıklar halinde düşmesine denir.

Endüstriyel faaliyetler, konutlarda ısınma amaçlı olarak kullanılan fosil yakıtlar, motorlu taşıtlardan çıkan egzoz gazları, termik santrallerdeki faaliyetler sonucunda hava kirlenmekte ve kükürtdioksit, azot oksit, partikül madde ve hidrokarbon çevreye yayılmaktadır. Daha sonra bunlar yağışlarla yeryüzüne iner.

► Asit Yağmurların Etkileri

– Hayvan ve bitkilere zarar verir. Bitki yapraklarında büyüme ve gelişme engellenir.

Advertisement

– Su ve toprağın yapısını değiştirerek, canlıların zarar görmesine neden olur.

– Taşınmaz kültür varlıkları zarar görür.

– İnsanlarda solunum yolları hastalıklarına neden olur.

Atmosferdeki ozon gazı belli bir oranda bulunur. Ozon gazı, atmosferin üst katmanlarında bir tabaka oluşturarak, Güneş’ten gelen öldürücü ışınları süzerek canlılar için yararlı hâle getirir. Ancak bu gaz tabakasının seyrelmesi ya da delinmesi söz konusu olduğunda kendisinden beklenen işlevleri yerine getirmez ve güneş ışınları canlılar için tehlike halini alır.

Advertisement

Bunun yanında güneş ışığı fotokimyasal tepkimeye giren egzoz gazları, kirli havadaki duman bulutlarında ozon ve azot dioksit oluşturmaktadır. Böylece atmosferin yeryüzüne yakın alt kısımlarında da bir ozon kirliliği meydana gelmektedir. Son yıllarda Dünya’daki en önemli çevre sorunlarının başında ozon kirliliği ile ozon tabakasındaki seyrelmeler ve delinmeler gelmektedir.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?