Asr Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

23
Advertisement

Asr Suresi nedir? Asr Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Asr suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

asr suresi

Arka resim kaynak: pixabay.com

Asr Suresi

Asr suresi; Kur’an-ı Kerim’in 103. suresidir. Mekke’de inmiştir. 3 ayetten oluşur. Arapça asr sözcüğü zaman anlamına gelir. Sure bu sözcükle başladığından bu adı taşır. Mekke’de ya da Medine’de indiği yolunda görüş ayrılığı varsa da genellikle Mekke’de indiği kabul edilir. Sure, Müslümanlar için gerekli şu dört erdemi saptar: iman (inanç), hayır (iyilik), hak (doğruluk) ve sabır (katlanma). Daha açık bir anlatımla, “iyi davrananların dışındaki insanlara yazık oldu” denir.

  • Asr; çağ, yüzyıl (asır) ve zaman anlamlarına gelir.
  • Üç ayetten oluşmaktadır.
  • Kur’an-ı Kerim’in 103. süresidir.
  • Mekke’de indirilmiştir.
  • Kısa surelerden biridir.
  • İnsanlığın kurtuluşunu müjdeleyen prensipler içermektedir.

Sure şöyledir:

Bismillahirrahmânirrahîm

  • Velasri innel insane lefi husr
  • İllallezine amenu veamilus salihati vetevasav bil hakki vetevasav bissabr.

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla…

  • Ant olsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.
  • Ancak, iman edip de sâlih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka… (Onlar ziyanda değillerdir).

Asr Suresinin Tefsiri

Diyanetin tefsirine göre Asr kelimesi isim olarak (mutlak zaman, içinde bulunulan zaman, gece, sabah, akşam, ikindi vakti, ikindi namazı) gibi anlamlarda kullanılır. Surede zikredilen asr kelimesini ikindi vakti, ikindi namazı, mutlak zaman, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) asrı ve ahir zaman gibi farklı şekillerde tefsir etmişlerdir. Diyanete göre bunlar içinde surenin içeriğine ve mesajına en uygun düşeni “mutlak zaman” anlamıdır. Buna göre asr suresinin başında zamana yemin edilerek onun insan hayatındaki yerine ve önemine dikkat çekilmiştir. 2. ayette geçen ziyan kelimesi ile ahiret azabı kastedilmiştir. Çünkü zamanı ve ömrü boşa geçirmiş insan için en büyük ziyan odur.

Yine tefsire göre ayetteki hakkı ve sabrı tavsiye, eğitimin önemine ve mahiyetinin nasıl olması, amacının ne olması gerektiğine de ışık tutmakta. Eğitim faaliyetleri sonuçta bir tavsiye yani nasihat ve irşaddır. Doğru bir eğitim faaliyetinin amacı ise insanlara inançta, bilgide ve ahlakta hakkı ve doğruyu aktarmak; bunun yanında hayatın çeşitli şartları, maddi ve manevi zorluklar, saptırıcı duygular, hata ve suç sebepleri karşısında da kişiye sabır ve dayanıklılık aşılamaktır. Hakkı ve sabrı tavsiye, toplumsal hayat ve birlikte yaşamanın getirdiği bütün ahlaki görevleri içine alan geniş kapsamlı bir görevdir. Hakkın karşıtı batıldır; batıl ise inanç ve bilgide asılsızlık ve yanlışlığı, ahlakta kötülüğü içine alan bir kavramdır. Ayrıca hak, adaletle de yakından ilişkilidir. Bu nedenle ayette insanların adil olmaları ve adalet düzeninin, yani herkesin hakkına razı olduğu ve herkesin hakkının korunduğu bir toplumsal düzenin kurulmasına katkıda bulunmaları gerektiği de anlatılmaktadır. Kul, asr suresinde sıralanan dört ilkeden iman ve salih amel sayesinde Allah’ın hakkını, hakkı ve sabrı tavsiye ile de kulların hakkını ödemiş olur.

Advertisement

23 yorum

Leave A Reply