Asturias Krallığı Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Asturias Krallığı nerede, ne zaman hüküm sürmüştür? Asturias Krallığı özellikleri, tarihteki yeri, tarihçesi hakkında bilgi.

Asturias Krallığı

Asturias Krallığı için İspanya’da basılmış bir pul.

Asturias Krallığı

Asturias Krallığı, İber Yarımadasında 718’den 910’a değin hüküm süren bağımsız Hıristiyan krallıktır. Ortaçağdaki Asturias Krallığı, Müslümanların İspanya’yı istilası karşısında gerileyerek bu bölgeye çekilen bazı Vizigot soyluları ve ileri gelenleri tarafından kurulmuştu. Doğu, güney ve batısındaki yüksek sıradağlar nedeniyle bu küçük bölgenin savunulması kolaydı. Vizigotlar, Prens Pelayo’yu kral seçtiler ve Cangas de Onis’i başkent yaptılar. Krallık, Müslüman Emevi ordularının birbiri ardı sıra gelen saldırılarına karşı koydu ve 8. yüzyıl sona ermeden sınırlarını güneybatıdaki Galiçya ve doğudaki Cantabria’yı içine alacak biçimde genişletti. Başkent önce Pravia’ya (780) ve 9. yüzyılda da stratejik bir konumda bulunan yeni Oviedo kentine taşındı.

III. Alfonso’nun hükümdarlığı sırasında (866-910) Asturias’ın sınırlan güneyde, Atlas Okyanusundan Osma’ya uzanan Duero Irmağına kadar genişledi. Asturias kralları zaman zaman yönetime karşı çıkan Müslüman önderlerle ittifaklar yaptılar ve Kurtuba’daki (Córdoba) Emevi hükümdarlarıyla da iyi sayılabilecek ilişkiler kurdular, ama bağımsızlıklarını her zaman korudular. 9. yüzyıl başlarında Galiçya’daki Pedron’da Aziz Yakub’a ait olduğu sanılan anıtmezarın ortaya çıkarılması ulus duygusunun oluşmasında önemli bir etmen oldu.

Daha sonra Santiago de Compostela’ya götürülen anıtmezar İspanya’nın manevi merkezi haline geldi. 10. yüzyıla doğru krallık, Oviedo’daki dağ başkentinden yönetilemeyecek kadar büyümüştü. 910’da I. Garcia güneydeki Leon’u başkent yaptı. Garcia’nın ardılları kendilerine önceleri León ve Asturias kralı, giderek yalnızca León kralı dediler. Bak. León Krallığı.

Asturias prensleri kendilerinin doğrudan doğruya İspanya’nın Vizigot hükümdarları soyundan geldiklerini öne sürdüler. İlk Vizigot tarih yazıcıları krallığın ilk amacının İber Yarımadasının tümünü fethetmek olması gerektiğini vurgulamışlardı. Mağribi İspanya’dan göç eden rahiplerin yardımlarıyla kilise ilişkileri de Vizigot modeline uygun olarak yeniden düzenlendi ve Asturias’ta pek çok kilise Vizigot mimarlık geleneğine bağlı kalınarak inşa edildi. Benzer biçimde Asturias kralları Vizigot hükümdarlarının din dışı yönetim geleneğini devam ettirdiler. Asturias krallığı genellikle Hıristiyan Avrupa’dan kopuk tek başına bir krallık olarak sürdü.

Kastilyalı (1230’dan sonra León’la birleşti) I. Juan’ın büyük oğlu Enrique’i (sonradan Kral III. Enrique) Asturias prensi ilan etmesinden sonra Asturias prensliği, İspanyol monarşisinde sürekli olarak veliaht prenslere verilen bir unvan olarak kaldı.

Advertisement

Leave A Reply