Atatürkçülüğün Amaç ve Nitelikleri Nelerdir?

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülüğün açıklaması, Atatürkçülüğün amacı ve nitelikleri nelerdir sorusunun yanıtının yer aldığı sayfamız.

Mustafa Kemal AtatürkTürk milletinin tam bağımsızlığa ulaşması, huzur ve refaha kavuşması, milletin yönetime egemen olması, Türk toplumunun akıl ve bilim öncülüğünde, çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla, temelleri Atatürk tarafından atılan, hayatın tüm alanlarında, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük denir.

Advertisement

Atatürk ilke ve inkılâplarının Türk milleti açısından taşıdığı değeri daha iyi kavrayabilmek için Millî Mücadelenin zor şartlara rağmen nasıl başarıya ulaştığını hatırlamalıyız.

İç ve dış düşmanlara karşı yürütülen Kurtuluş Savaşı zaferle sonuçlandıktan sonra Atatürk önderliğinde bir çağdaşlaşma seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik gelişigüzel, plansız ve programsız yapılan bir girişim değildir. Aksine yapılan çalışmalar belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilmiştir. Bu programın temelini Atatürkçü düşünce sistemi oluşturuyordu.

Tarih boyunca çağdaşlaşma yolunda ilerleyen her milletin kendine özgü yöntemleri olmuştur. Türk milleti çağdaşlaşma yöntemi olarak kendine, Atatürk ilkelerini almıştır.

Atatürkçülük, ülke gerçekleri ile Türk milletinin ihtiyaçlarından kaynaklanan millî bir düşünce sistemidir. Bu özelliği ile dışarıdan alınmış bir ideoloji değildir. Bugün bazı milletlere model olan ideolojilerden hiçbirine benzemez. Atatürkçülük, millî vicdandan kopup gelen, temeli millî kültürümüze dayanan bir düşünce sistemidir. Bundan dolayı yabancı siyasî akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz.

Advertisement

Atatürk ilkeleri sayesinde bağımsızlığımızı ve millî bütünlüğümüzü koruyup güçlendirebiliriz. Ayrıca, hayatın her alanında aklın ve bilimin egemenliğini etkin kılmak, toplumun yaşam standardını yükseltmek, gelişmiş ülkeler arasına katılmak için Atatürk ilke ve inkılâplarını yaşamalı ve yaşat-malıyız. Böylelikle çağdaş bir toplum oluşturabilir ve bu toplumda çağdaş bir demokratik yönetimi bütün kurumlarıyla işletebiliriz.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply