Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı

0

Mustafa Kemal Atatürk sosyal bilimlere katkıda bulunacak ne gibi çalışmalar yapmıştır? Sosyal bilimler alanındaki çalışmaları

Gazi Musfafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk’ün Sosyal Bilimlere Katkısı

Mustafa Kemal Atatürk yaşamı boyunca akıl ve bilimi rehber olarak almıştır. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” diyerek bilime verdiği önemi vurgulamıştır. Bu yaklaşımı, Atatürk’ün sosyal bilimler alanında da katkılarda bulunmasını sağlamıştır.

Atatürk’ün Akılcılığa ve Bilime Verdiği Önem

Mustafa Kemal’in sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmalar arasında

*** Türk Dil Kurumunu Kurma
*** Türk Tarih Kurumunu kurma
*** Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesini açma
*** Latin harflerini kabul etme

örnek olarak gösterilebilir.

Atatürk’ün Sosyal Bilimleri Geliştirmek İçin Yaptığı Çalışmalar Detaylı Bilgi

Yeni Türk alfabesinin halka öğretilmesi amacıyla Millet Mektepleri açılmıştır. Ulusal bilinci güçlendirmek adına Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu açılmıştır.

Türk Tarih Kurumu, Türk tarihinin kökenini araştırmak amacıyla kurulmuştur. Kuruluşu ve görevleri hakkında daha detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.

Türk Dil Kurumu, Türk dilinin kendi benliğine kavuşması, Türk dilinin güzellik ve zenginliğinin ortaya çıkması için kurulmuştur. Bu konuda detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz.


Leave A Reply