Atatürk ve Çağdaşlaşma Konulu Kompozisyon

0

Atatürk ve çağdaşlaşma konulu kompozisyon. Atatürk’ün yenileşme, çağdaşlaşma ve ulusun ve ülkenin ilerlemesi ile ilgili yazılmış kompozisyon.

Atatürk ve Çağdaşlaşma Konulu Kompozisyon

KORKUNÇ HIZ

Advertisement

Bugün bütün uluslar dev adımlarla ilerlemektedir. Biz, onlardan geri mi kalacağız? Elbette hayır. Evrende üstün bir yerimiz olması için bu ülkelere yetişmemiz, adımlarımızı onlara göre ayarlamamız gerekir. Büyük önder Atatürk, bu gerçeği pek iyi bildiğinden, bir bakıma yeniden yarattığı Türk Ulusuna bu değerli sözü öğütlemiştir. Bizim, ulusça bağımsız olarak kalabilmemizin tek koşulu budur.

Görüyoruz ki bütün uluslar birbirleriyle yarış halindedir. Bu büyük uğraşıda bazıları geri kalmakta, tam bir gelişim düzeyine ulaşmış ülkelere yetişememektedirler. Bunların, ekonomik, kültürel, ticari, her alanda ilerlemiş ülkeler tarafından nasıl sömürülmek istendiğine, bir kısmının da nasıl sömürüldüğüne tanık olmaktayız. Günümüzde daha açık ve seçik olan bu örnekler, Atatürk’ün zamanında daha az belirliydi. Fakat o, ileri görüşü, sağ duyusu sayesinde bunu tüm açıklığıyla görmüş, bu gerçekleri ulusuna önceden bildirerek onu uyarmak istemiştir.

Ulu Önder Gaz Mustafa Kemal Atatürk şöyle söylemiştir : “Gelişim yolumuzun önüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenileşme alanında duracak değiliz. Dünya, korkunç bir hızla ilerliyor. Biz bu gidişin dışında kalabilir miyiz!”. O, bu sözlerini devleti yeniden kurup, devrimleri yaptıktan sonra söylemiştir. ((Devrim yapıldı, Avrupa Ülkelerine benzedik» diye artık her şeyin bittiğini, yapılacak bir işin kalmadığını, ileri ülkeler düzeyine ulaştığımızı sanmanın bir gaflet olduğunu anlatmak istemiştir.

Biz bu yolda ilerlerken doğal olarak önümüze türlü engeller çıkacaktır. Bunların en önemlilerinden biri de kendi aramızdaki gericilerdir. Bizi, Ata’nın gösterdiği ışıklı yoldan çevirmeye, ilerlememizi baltalamaya çalışacak olanları, gerektiği an harcamaktan, ezip geçmekten asla çekinmeyeceğiz.

Advertisement

Evrendeki ülkeler arasında sağlam bir yere sahip olmak için çağdaş uygarlığa ulaşmak, onların evrim düzeyine gelmek gerekir. Aksi halde yok olur, evren üzerinden silinir, onların bir uydusu olmaktan kendimizi kurtaramayız.


Leave A Reply