Bandırma Vapurunda Atatürk İle Birlikte Olanlar, Vapura Kimler Bindi

0
Advertisement

16 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele için yola çıkan Bandırma vapurunda Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte olan kişilerin listesi.

Bandırma Vapurunda Atatürk İle Birlikte Olanlar

Bandırma Vapurunda Atatürk İle Birlikte Olanlar

Belki de Türk tarihinin en önemli vapuru ya da gemisi sayılabilecek Bandırma Vapuru büyük Türk devrimcisi, askeri, insanı Mustafa Kemal Atatürk’ün Anadolu’da ki Milli Mücadele ateşini yakması için onu taşımış ve Türk milletinin gönlünde büyük bir taht kurmuştur.

Peki 16 Mayıs 1919 tarihinde yola çıkan ve 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ulaşan bu Bandırma Vapuru’nda Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında kimler vardı. İşte Bandırma vapurunda yer alanların tam listesi.

 • Miralay Refet — 3. Kolordu Komutanı sıfatı ile
 • Miralay Kâzım (Manastırlı) — Müfettişlik Erkân-ı Harbiye Reisi
 • Kaymakam Mehmet Arif — Müfettişlik Erkânı Harbiye reisi
 • Binbaşı Hüsrev –— Birinci Şube Müdürü
 • Binbaşı Kemal — Topçu kumandanı
 • Miralay İbrahim Tali — Sıhhiye Reisi
 • Binbaşı Doktor Refik — Sıhhiye Reis Muavini
 • Yüzbaşı Cevat — Ser yaver
 • Yüzbaşı Mümtaz — Erkânı Harbiye mülhakı
 • Yüzbaşı İsmail Hakkı — Erkânı harbiye mülhakı
 • Yüzbaşı Ali Şevket — Emir zabiti
 • Yüzbaşı Mustafa — Karargâh Kumandanı
 • Mülâzım-i evvel Hayati — Erkânı Harbiye Reisi yaveri
 • Mülâzım-i evvel Abdullah — İaşe Zabiti
 • Mülâzım-i evvel Hikmet — Refet Beyin yaveri
 • Mülâzım-i sâni Muzaffer — Atatürk’ün yaveri
 • Birinci sınıf kâtip Faik — Şifre kâtibi
 • Dördüncü sınıf kâtip Memduh — Şifre kâtibi mülhakı

Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf, İbrahim Süreyya, Yüzbaşı Osman Nuri, ihtiyat mülazımı Recep Zühtü, Afganlı mülâzım Abdurrahman Beyler heyete bir müddet sonra Amasya’da katıldılar.

Advertisement

Leave A Reply