Hastalıklar ve Tarihsel Gelişimi

0
Advertisement

Tarih boyunca insanların karşılaştığı hastalıklar ve bu hastalıklara karşı alınan önlemler, tarihsel gelişimi ve hastalıkların tarihçesi.

Hastalıklar ve Tarihsel Gelişimi

Tarih boyunca dünya üzerinde binlerce hastalık var olmuştur. Tarih öncesi döneme ait zamanlarda – bunlar karanlık çağ, taş çağı, maden çağı – hatta yazının icat edilmesi ile başlayan tarih çağlarına ait zamanlarda –bunlar ise ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ – var olan hastalıklar hakkında oldukça yanlış düşünceler meydana gelmiştir.

HASTALIKLARA DAİR BATIL İNANÇLAR

Özellikle tarih öncesi çağlarda, hastalıkların şeytani güçler tarafından yaratıldığına, hasta olan kişinin ise büyücü, cadı vb. şeytani özellikler taşıdığına inanılmıştır. Kısaca o dönemler için hastalık ya da hastalıklar oldukça kötü manalara gelen bir durum olmuştur.

Advertisement

Bir diğer yandan dünya, kıtlık susuzluk ya da kirlilik nedeniyle oluşan ve çok sayıda kişi ya da bölgeyi etkileyen salgın hastalıklara sahne olmuştur. Bu gibi durumlarda ise bu hastalıkların dini güçler tarafından gönderildiği benimsenmiştir. Salgın hastalıkların son bulması için tanrılara adaklar adanmış, kız çocukları bile feda edilmiştir.

Yani bu dönemlerde bilimsel imkanlar gelişmediği ya da doğru gelişmediği için hastalıklar çoğu zaman tedavi edilememiştir. Hastalıklar hakkında bilimsel araştırma yapan kişilerin söylediklerineyse çoğu zaman itibar edilmemiş, bu kişiler toplumdan dışlanmış ve çeşitli cezalara çarptırılmıştır.

BİLİMİN GELİŞİMİ VE HASTALIKLARIN TEDAVİSİ

Hastalıklara dair bu kadar yanlış bilgi var iken bir yanda da eski Mısır-Yunan gibi toplumlarda hastalıkların tedavi edilmesi, ölülerin bedenlerinin bilimsel yöntemlerle çürümesinin engellenmesi gibi metotlar geliştiriliyordu. Bu toplumlarda yeşeren tıp bilimi ilerleyen yüzyıllarda anatomi, biyoloji gibi bilimler üzerine yapılan araştırmalar ve teknolojik gelişmelerin de katkısı ile daha gelişmiş bir hale ulaşmıştır.

Advertisement

GÜNÜMÜZÜN HASTALIKLAR İÇİN SAĞLADIĞI İMKANLAR

Yaşadığımız toplumda ise bir çok ölümcül hastalık için tedavi yöntemleri bulunmuş, bazı hastalıklara yakalanmadan onları ortadan kaldırmak için aşı gibi çeşitli ilaçlar üretilmiş ve günümüzü tehdit eden ölümcül bazı hastalıklar için ise halen üretilecek tedavi yöntemleri üzerine çalışılmaktadır.

Hastalıkların son bulmasına yardımcı olan bu gelişmeler ilk ortaya çıktığı zamanlarda sadece burjuva sınıfının ulaşabileceği bir konumda olsa da şu an dünya üzerinde yaşayan çoğu insanın erişim alanı içinde bulunmaktadır. Tedavi yöntemlerine ulaşamayan dünya üzerindeki insanlar için ise yardım kuruluşları, gereken tedavi yöntemlerini onlara ulaştırmak için bir takım çalışmalar yürütmektedir. Devam eden bu çalışmalar sayesinde imkanların olması gerektiği gibi ulaşamadığı her insanı hastalıktan korumaya, hastalıklar yüzünden meydana gelebilecek ölümleri azaltmaya çaba gösterilmektedir.

Advertisement

Leave A Reply