Firavun Birinci ve İkinci Ahmose (2. Amasis) Hayatları ve Dönemleri

0
Advertisement

Mısır firavunları Birinci Ahmose ve ikinci Ahmose (2. Amasis) hayatları, dönemleri, hükümdarlıkları hakkında bilgi.

I. Ahmose

Kaynak: wikipedia.org

I. Ahmose

I. Ahmose, İkinci Ara Dönem’in sona ermesinden sonra Mısır’ı yeniden birleştirmek ve Yeni Krallık’ı başlatmakla tanınan 18. hanedanın (geleneksel kronolojide MÖ 1550-1525 yılları arasında hüküm sürmüştür) eski bir Mısır firavunudur. Kendisi 17. hanedanın son kralı Kamose’nin oğludur ve muhtemelen bir suikast sonucu öldürülen kardeşinin yerine geçmiştir.

I. Ahmose’nin hükümdarlığı, İkinci Ara Dönem boyunca Mısır’a hakim olan yabancı hükümdarlar Hiksosların nihai yenilgisi de dahil olmak üzere önemli askeri başarılarla işaretlenmiştir. Ayrıca Mısır’ın Nubya’daki hâkimiyetini tesis eden ve Yakın Doğu’daki komşu bölgeler üzerinde kontrol sağlayan bir dizi başarılı askeri seferle Mısır’ın topraklarını genişletmiştir.

Ahmose I’in hükümdarlığı, eski Mısır’daki en büyük tapınak komplekslerinden biri olan Karnak’taki Amun Tapınağı da dahil olmak üzere anıtsal binaların ve tapınakların inşasıyla da dikkat çekmektedir. Ayrıca Yeni Krallık döneminde Mısır’ın başkenti olan Teb şehrinin de kurucusudur.

Ahmose I, antik Mısır’ın en büyük askeri liderlerinden biri ve Mısır’ı yeniden birleştiren ve antik Mısır’da büyük bir kültürel, sanatsal ve ekonomik refah dönemi olan Yeni Krallığı kuran firavun olarak hatırlanmaktadır.

1. AHMOSE; Mısır firavunudur (İÖ 16. yüzyıl). Hükümdarlık dönemi: İÖ 1570-1546. 18. Sülale’nin ilk kralıdır. Mısır dilinde İah-mose biçiminde olan adı “onu ay yarattı” anlamına gelir. Gerçek adı Neb-pehti-Ra’dır (Güneş ve Kudret Tanrısı Ra). Tahtı önceleri kardeşi Kamose ile paylaştı. Kamose özgürlük için Hiksoslarla savaşırken ölünce tahtta tek başına kaldı. Hiksosların üzerine yürüdü ve Nil deltasının doğusunda bulunan Avaris Kalesi’ni ele geçirerek Hiksosları Filintin’e sürdürdü.

Advertisement
2. Amasis

Kaynak: wikipedia.org

2. Ahmose (2. Amasis)

Amasis II, MÖ 569’dan MÖ 525’e kadar Mısır’ı yöneten 26. hanedanın (geleneksel kronolojide MÖ 570-526 yılları arasında hüküm sürmüştür) eski bir Mısır firavunudur. Bir önceki firavun olan Apries’in ölümünden sonra, siyasi huzursuzluk ve istikrarsızlık döneminin ardından iktidara gelmiştir.

Amasis II, ülkeyi istikrara kavuşturmaya ve halkın yaşamını iyileştirmeye yardımcı olan idari ve askeri reformlarıyla tanınıyordu. Önceki hanedanlık döneminde Mısır’a hakim olan güçlü Pers İmparatorluğu da dahil olmak üzere yabancı güçlerle iyi ilişkilerini sürdürdü. Ayrıca Mısır kültürünü ve dinini canlandırmasıyla da tanınır ve hükümdarlığı Mısır’da barış ve refah dönemi olarak anılır.

Amasis II aynı zamanda bir sanat hamisiydi ve tapınakların, sarayların ve diğer anıtsal binaların inşasını içeren yapı projeleriyle tanınıyordu. Aynı zamanda antik Mısır’ın en büyük şehirlerinden biri haline gelen Memphis şehrinin de kurucusuydu.

Amasis II, siyasi ve askeri kargaşa döneminden sonra Mısır’da istikrarın yeniden sağlanmasına yardımcı olan başarılı ve popüler bir firavun olarak ve antik Mısır’ın sanatına, kültürüne ve dinine yaptığı katkılarla hatırlanmaktadır.

2. AHMOSE; Mısır firavunudur (İÖ 6. yüzyıl). Hükümdarlık dönemi: İÖ 569-526. Genellikle Amasis adıyla tanınır. Kyrene’de savaşan Mısır askerlerinin başkaldırılarını bastırması için Apries tarafından Kyrene’ye gönderildi (İÖ 570). Mısırlı askerler onu firavun ilan ettiler. Apries’in Yunanlı tüccarlardan oluşan ordusuyla Menfis’te yaptığı savaşı kazanarak Apries’i tutsak aldı. Kahire Müzesi’ndeki bir stele göre Apries bir ordu toplayarak yeniden savaşa girişti ve savaş alanında öldürüldü (İö 566). Önceleri yabancı devletlere düşman olan Ahmosis, daha sonra Yunanlılarla ve komşu devletlerle dostluk kurdu. Kyreneli bir prenses olan Ladike ile evlendi. Delphoi Tapınağı’nın yeniden yapılmasına 1000 talanton katkıda bulundu; Samos Kralı Polykrates ve Lidya Kralı Kroisos ile ittifak yaptı. Kıbrıs’ı ve Fenike’nin bir bölümünü topraklarına kattı. Saltanatının son yıllarında Pers akınlarınlarıyla uğraştı. Ölümünden sonra Mısır, Perslerin egemenliğine girdi.

Advertisement


Leave A Reply