Atatürk’ün Kültür, Eğitim ve Sanata İlişkin Görüşleri

0

Atatürk’ün Kültür, Eğitim ve Sanata İlişkin Görüşleri, kültür, eğitim ve sanat ile ilgili sözleri. Atatürk’ün kültürel yaşamımıza bakış açısı.

Atatürk ve Sanat

Advertisement

Atatürk, kültürü şöyle tanımlıyor: “Kültür ne demektir, tarif edeyim: Bir insan toplumunun;

a. Devlet hayatında;

b. Fikir hayatında, yani ilimde, toplum biliminde ve güzel sanatlarda;

c. Ekonomik hayatta, yani tarımda, sanatta, ticarette, kara, deniz ve hava ulaştırmacılığında yapabildiği şeylerin ortak sonucudur.”

Advertisement

“Bir milletin kültür seviyesi, üç alanda; devlet, fikir ve ekonomi alanlarındaki faaliyet ve başarıları toplamıyla ölçülür. “

Atatürk, kültürün aktarımını sağlayan eğitime de büyük önem vermiştir. O, ülkede izlenen eğitim politikasının Türk milletine uygun olmadığı ve ülkenin gerilemesine neden olduğu görüşündedir. Eğitim, milletin karakterine uygun olmalı, doğudan ve batıdan gelen etkilerden arınmalıdır. Ona göre, millî kültürünü ihmal eden milletlerin geleceği yoktur. Bu nedenle yapılacak ilk şey, eğitim yoluyla milli kültürün korunması, yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.

Atatürk eğitimin yanında dil konusuna da büyük önem vermiştir. Ona göre milli duygularla dil arasındaki bağ çok güçlüdür. Atatürk, şu sözleriyle dil konusuna verdiği önemi dile getirmektedir.

Biz kendi dilimizle konuşacak, kendi dilimizle yazacağız. Bütün eserleri halkın anlayabileceği dilde yazacağız. İlmî eserler olsun, okul kitapları olsun, gazeteler olsun, sanatkârlarımız olsun; bir Batılı gibi düşünecek, bir gerçek Türk gibi yazacaklardır. Esasen bu, bir bakıma millet olmanın da yollarından biridir. Diline egemen olamayan ulusları kendi öz benliklerinden, kendi öz milliyet bilincinden uzaklaştırmak çok kolaydır. Böylelerine her bakımdan boyunduruk vurmak kolaydır. Türk dilini her türlü yabancı dilin boyunduruğundan, egemenliğinden kurtaracağız. Bu savaş başlamıştır ve mutlaka başarı ile zaferle sonuçlanacaktır.”

Atatürk bir kültür ürünü olan ve kültürü, ürünleriyle gelecek kuşaklara taşıyan sanat konusundaki görüşünü “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözleriyle ifade etmektedir. Atatürk’e göre, güzel sanatların her dalına önem verilmesi gerekir. Fakat öncelikle müzik konusuna eğilinmelidir.

Bu konuda şöyle demektedir:

“Bir ulusun müzik zevki dikkate alınmadıkça onun yükseltilmesine olanak olmadığını Montesquieu‘de okumuştum. Bu çok doğrudur. İşte bundan ötürü bu sanatın geliştirilmesine çalışıyorum. “

Advertisement

Atatürk, güzel sanatlara verdiği önemi de şöyle belirtmişti: “Bir ulus ki resim yapmaz, bir ulus ki heykel yapmaz… itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur…”


Leave A Reply