Atatürk’ün Dil Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

0

Atatürk’ün dile verdiği önem nedir? Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk dil alanında ne gibi yenilikler yapmıştır? Atatürk ve dil ile ilgili bilgi.

Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir - Mustafa Kemal Atatürk

Milletleri Kurtaranlar Yalnız ve Ancak Öğretmenlerdir – Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk, Türk diline gerçek anlamda tutkun ve vurgun bir kişiydi. özellikle cumhuriyetin ilanından sonra en çok üzerinde durduğu en çok kafa yorduğu konu bu olmuştur.

Atatürk, dil bağımsızlığını, siyasal bağımsızlığın bir parçası saymış, bunun için dil işine, devlet işleri arasında önemli bir yer vermiştir. Yani dili olmayan bir milletin tam anlamı ile bağımsız olamayacağını düşünmüş ve ömrü boyunca bu hususta bu düşüncesi doğrultusunda hareket etmiştir. “Türk dilinin kendi benliğine, aslındaki güzellik ve zenginliğine kavuşması için tüm devlet örgütlerinin dikkatli ve ilgili olmasını” istemiş, resmi organları halk ağzından sözcük derlemekle görevlendirmiş, kendisi de sözcük ve terimler yaratmıştır. Sözgelimi açı, uzay, gerekçe, kesit, konum, üçgen, dikey, dörtgen, artı, eksi, çap, eşit, çarpı, bölü, oran Atatürk’ün dilimize armağan ettiği sözcüklerin bir kaçıdır. Atatürk, orta öğretimde Türkçe terimlerle ders yapılmasını emretmiştir. Günümüzde yapılan çalışmalarda gösteriyor ki ana dili ile eğitim yapan öğrencilerin çok daha da başarılı oldukları görülmektedir.

Öz diline böylesine gönül veren Atatürk, bu çaba sonsuza kadar sürdürülsün diye, servetinin yarısı Türk Dil Kurumu’na bırakmıştır. Osmanlıca denilen sadece sarayda küçük bir kısmın konuşabildiği uydurma bir dili katiyen kabul etmemiş büyük bir önder ve devrimcidir Atatürk.

Atatürk, zaman zaman söylediği sözlerle milli bir ülkü olarak Dil İnkılabı ilkesini gönüllerde sürekli uyanık tutmuştur. Atatürk’ün dil üzerine söylediği sözlerden bazıları şöyledir:

Milli duygu ile dil arasında bağ çok güçlüdür.  Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir.

Türk dili, dillerin en zenginlerindendir, yeter ki bu dil, bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Milleti, dilini de yabancı dillerin boyundurluğundan kurtarmalıdır.

Dil inkılabının amacı, Türk dilinin kısırlaştırılması değil, genişletilmesidir.


Leave A Reply