Atatürk’ün Güzel Sanatlara Olan Bakış Açısı ve Güzel Sanatlarla İlgili Atatürk’ün Sözleri

17

Atatürk’ün güzel sanatlara olan bakış açısı nasıldı? Bu konularda nasıl politikalar güttü. Sanat ve güzel sanatlar hakkında Atatürk’ün söylediği sözler, Güzel Sanatlarla ilgili güzel sözler.

Güzel Sanatlarla İlgili Atatürk'ün Sözleri

Atatürk’ün Güzel Sanatlara Olan Bakış Açısı

Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanıdır. Atatürk, Türk toplumunu modernleştirmek ve Batılılaştırmak için birçok reform gerçekleştirdi. Bu reformlar arasında güzel sanatlara da büyük önem verdi.

Atatürk, güzel sanatların bir ulusun kültürel mirasının önemli bir parçası olduğunu ve ulusun ilerlemesi ve gelişmesinde önemli bir rol oynadığını kabul etti. Bu nedenle, Türkiye’deki güzel sanatların gelişimine büyük önem verdi ve birçok yeni sanat okulu, müze ve galeri açtı.

Atatürk, Türkiye’deki güzel sanatların modernleştirilmesi için de çalıştı. Sanatçıları ve sanat okullarını Avrupa’ya göndererek orada eğitim almalarını sağladı. Böylece, Türkiye’deki güzel sanatlar da Batı sanatının etkisi altında kalarak modern bir tarz kazandı.

Ancak Atatürk, Türk kültürünün ve geleneğinin de güzel sanatlarında yansıtılması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, Türk sanatının geleneksel öğelerini de modern sanat anlayışıyla harmanlamaya çalıştı. Bu yaklaşım, Türk güzel sanatlarındaki geleneksel motiflerin modern sanat eserlerinde kullanılmasına olanak tanıdı ve Türk sanatının modernleştirilmesine katkıda bulundu.

Sonuç olarak, Atatürk’ün güzel sanatlara olan bakış açısı, Türkiye’de sanatın gelişmesi ve modernleşmesi için büyük bir fırsat yarattı. Onun yaklaşımı, Türkiye’deki güzel sanatlar sahnesinin zenginleşmesine ve Türk sanatının dünya sanatına entegrasyonuna katkıda bulundu.

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ ATATÜRK’ÜN SÖZLERİ

★ “Sanat güzelliğin ifadesidir… Bu ifade söz ile olursa şiir, nağme ile olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, yontma, oyma ile olursa heykeltraşlık, bina ile olursa mimarlık… olur.”

★ “Yüksek bir insan toplumu olan Türk milletinin tarihi bir özelliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir.”

★ “Güzel sanatlarda başarı; bütün inkılapların başarılı olduğunun en kesin delilidir. Bunda başarılı olamayan milletlere ne yazıktır. Onlar, bütün başarılarına rağmen medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla tanınmaktan daima yoksun kalacaklardır.”

★ “Sanatkar da toplumda uzun mücadele ve gayretlerden sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır.”

★ “Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz; hatta Cumhurbaşkanı olabilirsiniz, fakat bir sanatkar olamazsınız.”

GÜZEL SÖZLER

  • Tiyatrosu olan ülkelerde kötülükler iyiliğe, çirkinlikler güzelliği, yanlışlıklar doğruluğa gider.
  • Tiyatro, yaşamın bir parçasıdır.
  • Tiyatro, kişiyi insan yapan sanattır.
  • Tiyatro düşündüren, doğru karar vermesini öğreten etkili bir araçtır.
  • Tiyatro öğretir, eğitilir, adam eder.

17 yorum

Leave A Reply