Atatürk’ün Laikliği Benimsemesindeki Temel Amaç Nedir?

0

Atatürk umhuriyeti kurduktan sonra bir çok inkılap gerçekleştirmiştir. Atatürk’ün laiklik ilkesini benimsemesindeki temel amaç ve hedef ne idi? Atatürk’ün laiklik anlayışı.

Kemal Atatürk İmzası

Advertisement

Osmanlı İmparatorluğu zamanında, hükümetin genel bir eğitim programı yoktu. Halkın okul gereksinmesini medreseler karşılıyordu. Müslüman dininden önce Türk boylarında bağnazlık yoktu. Nedeni de, Türkler özgür yaşarlar, bir yerde toprağa bağlanıp kalmazlardı. Ancak Müslüman olduktan sonra halkın özgürlükleri azalmış, kadının hakları ise, hiç denecek kadar olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu, bir İslâm devletiydi. Devletin çalışması İslâm kurallarına göre yapılıyordu. Devlet kuruluşlarıyla, Müslümanlık içiçe idi. Bu nedenle de devlet işleri istenilen şekilde yapılamıyordu.

Gazi Mustafa Kemal bunları çok iyi biliyordu. 10 Nisan 1928’de Anayasa’nm ikinci maddesinin içindeki «Türkiye devletinin dini İslâmdır» bölümü kaldırıldı. Ondan sonra yapılan yeminler, din üzerine değil de, namus üzerine yapılmaya başlandı. Türk halkının laikleştirilmesi yolunda başlamış olan çalışmalar, büyük ölçüde sağlandi. Din bir Allah ve vicdan işidir. Herkes kendi arzusuna göre dinî görevini yapar. Bu bakımdan devletin bu işe karışması uygun değildir.

Kurtuluş Savaşı esnasında Atatürk din adamlarının dini duyguları kullanarak insanları kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirdiklerini görmüş ve dinin sadece kul ile Yaradan arasında kalması gerektiğine inanmıştı. Atatürk’ün laiklik anlayışını dine düşman olmak olarak algılatmaya çalışan yobazların bu oyunları günümüze kadar tutmamıştır.

Advertisement


Leave A Reply