Atatürk Kronolojisi, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının önemli anları

20
Advertisement

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının kısa ve önemli olayları da içine alacak şekilde kısa bir kronolojisi. Atatürk kronolojisi.

Atatürk Kronolojisi

Atatürk Kronolojisi


*** 1881 Atatürk Selânik’te doğdu.

*** 1893 Selânik Askerî Rüştiyesine girdi

*** 1895 Manastır Askeri İdadi’sine girdi.

*** 13 Mart 1899 Askeri İdadi’yi bitirdi.

Advertisement

*** 1902 Harp Okulunu bitirdi.

*** 11 Ocak 1905 Kurmay yüzbaşı oldu. Şam’da 5.Ordu’ya atandı.

*** 1906 Şam’da Vatan, Hürriyet Derneği’ni kurdu.

*** 20 Haziran 1907 Kolağalığı aşamasını yaptı.

*** 31 Mart 1909 Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a geldi.

*** Mayıs 1909 Selânik‘e döndü.

*** 1909 38. Alay Komutanı oldu.

Advertisement

*** 1910 Arnavutluk Harekâtına katıldı. Komutanı Mahmut Şevket Paşa idi.

*** 13 Eylül 1911 İstanbul’da Genel Kurmaybaşkanlığı’nda görev aldı.

*** 1911 Trablusgarp savaşlarına katılmak için, oraya gitti.

*** 27 Kasım 1911 Kurmay binbaşı oldu.

*** 9 Ocak 1912 Trablusgarp’ta İtalya ile yapılan savaşları yönetti.

*** 27 Ekim 1913 Atatürk Sofya’ya askeri uzman oldu.

*** 25 Nisan 1915 Çanakkale’de Arıburnu denilen yerde düşmana karşı savaşarak durdurması.

*** 10 Ağustos 1915 Anafartalar’da düşmanı geri atması.

*** 6/7 Ağustos 1916 Bitlis ve Muş’u düşmandan kurtarması.

*** 15 Aralık 1917 Atatürk’ün padişah Vahidettin’le Almanya’ya gitmesi.

*** 31 Ekim 1918 Atatürk’ün Yıldırım Orduları Grubu Komutam olması.

*** 30 Nisan 1919 Atatürk’ün Erzurum’da bulunan Dokuzuncu Ordu Komutanlığına geniş yetkilerle tayin olması.

Advertisement

*** 19 Mayıs 1919 Atatürk’ün Samsun’a çıkışı.

*** 8 Temmuz 1919 Atatürk’ün askerlikten ayrılışı.

*** 23 Temmuz 1919 Atatürk’ün Erzurum Kongresi Başkanlığına seçilmesi.

*** 27 Aralık 1919 Atatürk’ün Ankara’ya gelişi.

*** 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açması.

*** 5 Ağustos 1921 Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e Başkumandanlık verilmesi.

*** 23 Ağustos 1921 Atatürk idaresinde Sakarya Savaşının kazanılması.

*** 19 Eylül 1921 Atatürk’e Mareşallik ve Gazi Unvanlarının verilmesi.

*** 26 Ağustos 1922 Atatürk’ün Kocatepe’den Büyük Taarruzu idare etmesi.

*** 30 Ağustos 1922 Atatürk’ün Dumlupınar’da Başkomutanlık Savaşını kazanması.

*** 1 Kasım 1922 Atatürk’ün teklifiyle Saltanatın kaldırılması.

*** 29 Ekim 1923 Atatürk’ün ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

Advertisement

*** 1 Mart 1924 Atatürk’ün önerisiyle Halifeliğin kaldırılması.

*** 24 Ağustos 1924 Atatürk’ün ilk kez şapka giymesi.

*** 15 Nisan 1931 Atatürk’ün Türk Tarih Kurumunu kurması.

*** 12 Temmuz 1932 Atatürk’ün Türk Dil Kurumunu kurması.

*** 24 Kasım 1934 Büyük Millet Meclisi tarafından Atatürk’e, Atatürk soyadının verilmesi.

*** 10 Kasım 1938 Atatürk’ün ölümü.

*** 21 Kasım 1938 Atatürk’ün cenazesinin geçici olarak Ankara’da Etnografya Müzesine konulması.

*** 10 Kasım 1953 Atatürk’ün cenazesinin Anıtkabir’e konulması.


20 yorum

Leave A Reply