Atatürk ve Din Öğretimi

0

Atatürk ve din öğretimi konulu Atatürk dönemi yani Cumhuriyet sonrası din eğitim ve öğretimi hakkında bilgiler veren yazımız.

Atatürk ve Din

Advertisement

Atatürk’ün Dinin Anlaşılmasına Verdiği Önem

Atatürk, hem Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de hem de Hz. Muhammed’in hadis-i Şeriflerinde neyi kast ettiğini her Müslüman Türk evladının doğrudan bu kaynaklardan öğrenmesini arzu ediyordu. Dini bilgileri kulaktan dolma, uydurma ya da hurafe türü bilgilerle değil, doğrudan doğruya İslam dininin ana kaynaklarından öğrenmesini hedef edinmiştir.

Bu itibarladır ki, Türkçe Kur’an Meali, Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Tefsiri, Efendimizin hadislerinin içerisine toplanmış olan en sahih hadis kaynaklarının Türkçe’ye tercüme edilmesi talimatı ve emrini vermiş, gerçek bilginleri bu hususta görevlendirmiştir.

Atatürk’ün Okulda Din Öğretimine Verdiği Önem

Atatürk, dini sağlam kaynaklardan ve ehil olan din bilginlerinden öğrenmemizi istemiştir. Bu hususta “..Nasıl ki her hususta yüksek meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek gerekli ise, dinimizin gerçek felsefesini inceleyecek, araştıracak bilimsel ve teknik olarak telkin kudretine sahip olacak seçkin ve gerçek din ilim adamlarını yetiştirecek yüksek öğrenim kurumlarına sahip olmalıyız.” demektedir.

Atatürk, kişiye din eğitimi veren görevlilerin, sağlıklı bir eğitimden geçirilmesini ister. Yani günümüzün hizmet içi kurumlarında sahasında ihtisaslaşmış elemanların yetiştirilmesini hedef göstermiştir. Yine Atatürk “Bizde ruhbanlık (özel bir din adamları sınıfı) yoktur, hepimiz eşitiz ve dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur.” diyerek din öğretimi hususunda örgün eğitimin ehemmiyetine değinmiştir.

Advertisement
Atatürk’ün Din Bilginlerine Verdiği Değer

Atatürk, gerçek din bilginlerini dikkatle dinlemiş, sevmiş ve onlara karşı saygı duygularını daima ifade etmiştir. Dini öğretirken, vatan ve millet söz konusu olunca, bu bilginlerle görüşmüş, görevler vermiş ve eser yazmalarını veya sağlam kaynaklan tercüme etmelerini önermiştir. Rıfat Börekçi, Elmalılı Hamdi Yazır, Mehmet Âkif, Kamil Miras, Hafız Burhan, Saadedin Kaynak vb. şahsiyetle ilk etapta akla gelecek simalardır.


Leave A Reply