Atik Ali Paşa Cami Nerededir?

0
Advertisement

II. Bayezid dönemi ünlü vezirlerinden birisi olan Atik Ali Paşa’nın adını taşıyan Atik Ali paşa (Hadım Ali Paşa) tarafından yaptırılmış cami hakkında bilgi.

Atik Ali Paşa Cami
İstanbul’da Çemberlitaş’ın yanındadır. Sedefçiler Camisi olarak da anılır. 1496 yılında II. Bayezit’in veziriazamlarından Hadım Ali Paşa tarafından yaptırılmıştır. Caminin mimarlık bakımından başlıca özelliği, çok kubbeli düzenden merkezî yapı düzenine doğru gelişmenin ilk örneği olmasındadır.

Caminin ortasındaki büyük kubbeyi yanlardaki birer fil ayağı ve ikişer küçük kubbe, mihrap yönünde büyük bir yarım kubbe, ön kısımda da revak kubbeleri taşır. Caminin minaresi giriş kapısının sağındadır. XVII. yüzyılda yaşamış olan sadrazamlardan bazıları caminin avlusunda gömülüdür. Caminin civarında Sinan Paşa’nın, Çorlu’lu Ali Paşa’nın ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’nın yapıcılık bakımından değeri olan cami, medrese ve çeşmeleri vardır.


Leave A Reply