Atomun Yapısı Nedir?

0
Advertisement

Atomun yapısı nedir? Atomun yapısı nasıldır, nötron, proton, elektron nedir, 7. sınıf konu anlatımı.

ATOMUN YAPISI

Democritus’un, “bir maddenin sonsuza kadar bölünemeyeceğini söylediğini ve bölünemeyen son parçacığa atom adını verdiğini” biliyoruz.

Kimya biliminin gelişmesine paralel olarak atomla ilgili görüşler de değişmiştir. Özellikle Madam Curie ve Becquerel gibi bilim insanlarının atomun bölünebileceğini açıklamaya çalışması ile Democritus’un görüşü geçerliliğini yitirmiştir.

Bugün atom için “Bir elementin özelliklerini belirleyen temel parçacıktır.” diyebiliriz.

Küresel olduğu düşünülen atomun çekirdeğinde proton ve nötronlar, çekirdek çevresinde ise belirli yörüngelerde hareket eden elektronlar bulunur.

Advertisement

****Proton sayısı bir atomun kimliğidir. Proton sayısı aynı olan atomlar aynı elemente aittir.

Proton, nötron ve elektron gibi taneciklere atom altı parçacıklar denilir.

atom-yapisi

Protonlar (+) yüklü, elektronlar (-) yüklü, nötronlar ise yüksüz parçacıklardır. Proton ve nötronların belli bir kütlesi vardır. Elektronların kütlesi çok küçük olduğundan kütlesiz kabul edilir. Bir elektronun kütlesi nötron ve protonun kütlesinin yaklaşık 2000’de biri kadardır. Bu nedenle atomun kütlesini proton ve nötronun oluşturduğu kabul edilir. Yani elektronun kütlesi çok küçük olduğundan ihmal edilir.

atom-yapisi-1

Elektronların hareket ettikleri bölgeler katman veya yörünge adını alır. Hızlı bir şekilde hareket eden elektronları katmanların dışına çıkartmayan kuvvet, çekirdekteki protonların elektronlara uyguladığı çekme kuvvetidir. İpi ise elektron ve protonun birbirine uyguladığı çekim kuvveti olarak düşünebiliriz.

Advertisement

atom-yapisi-2


Leave A Reply