Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) Bölümü Nedir? Mezunları Ne İş Yapar?

0

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) programı avcılık, yaban hayatı yönetimi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konularında eğitim veren bir mesleki programdır. Mezunlar avcılık rehberliği, doğa koruma görevlisi, av güvenliği uzmanı, doğal kaynak yönetimi gibi alanlarda çalışabilir.

Avcılık ve Yaban Hayatı

“Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)” bir eğitim programının adıdır. Bu program, avcılık, doğal yaşam ve doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında öğrencilere teorik ve pratik bilgi sunmayı amaçlayan bir mesleki eğitim programıdır.

Bu program, avcılıkla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak için tasarlanmıştır. Öğrencilere avcılık etiği, avcılık teknikleri, av silahları ve güvenlik, doğal yaşamın korunması ve yönetimi gibi konularda eğitim verilir. Ayrıca, doğa koruma, biyoloji, ekoloji ve çevre bilimi gibi ilgili konulara da odaklanılır.

Programın amacı, doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine katkıda bulunacak avcılık profesyonelleri yetiştirmektir. Öğrencilere doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban hayatının sürdürülmesi konularında bilinç ve sorumluluk kazandırmak hedeflenir.

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) programının müfredatı genellikle avcılıkla ilgili dersler, biyoloji, çevre bilimi, ekoloji, doğal kaynak yönetimi ve avcılıkla ilgili uygulamalı çalışmaları içerir. Programın bir parçası olarak sahada yapılan uygulamalar ve staj imkanları da sunulabilir.

Bu eğitim programını tamamlayan öğrenciler, doğal yaşam alanlarının korunması, yaban hayatının yönetimi ve avcılıkla ilgili kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. Avcılık sektöründe av rehberi, av güvenliği uzmanı veya doğa koruma görevlisi gibi çeşitli mesleklerde çalışma imkanı bulunabilir.

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) Mezunları Ne İş Yapar?

“Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)” programını tamamlayan mezunlar, avcılık, yaban hayatı yönetimi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konularda çeşitli işlerde çalışabilirler. İş olanakları ülke ve bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte bu programın mezunları için potansiyel iş alanları:

Avcılık Rehberliği: Mezunlar, avcılık turlarında rehberlik yapabilir ve avcılara doğru av tekniklerini, güvenlik protokollerini ve av etiğini öğretebilir. Doğal yaşam alanlarında avcılıkla ilgili rehberlik hizmetleri sunabilirler.

Doğa Koruma Görevlisi: Mezunlar, doğal yaşam alanlarının korunması ve yaban hayatının yönetimi konularında doğa koruma kuruluşlarında çalışabilirler. Bu görevler, habitat koruması, tür envanteri yapma, doğa rezervleri yönetimi gibi alanları kapsayabilir.

Doğal Kaynak Yönetimi: Mezunlar, avcılığın ve yaban hayatının sürdürülebilir yönetimi konularında kamu kurumları veya özel şirketlerde doğal kaynak yönetimi görevlerinde çalışabilirler. Bu görevler, avcılık izinleri, avlanma politikaları, yaban hayatı popülasyon analizi gibi konuları içerebilir.

Av Güvenliği Uzmanı: Mezunlar, avcılıkla ilgili güvenlik protokollerini belirleyen ve uygulayan av güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler. Av sahalarında güvenlik önlemlerinin alınması, av kazalarının önlenmesi ve avcıların eğitimi gibi konularda uzmanlaşabilirler.

Araştırmacı: Mezunlar, avcılık, yaban hayatı ve doğal kaynak yönetimiyle ilgili araştırma projelerinde yer alabilirler. Doğal yaşamın korunması, türlerin popülasyon analizi, avlanma etkilerinin araştırılması gibi konularda çalışabilirler.

Bu iş alanlarının yanı sıra, mezunlar kendi avcılık veya doğal kaynak yönetimi işletmelerini kurabilirler veya avcılık eğitim merkezlerinde eğitimci olarak çalışabilirler. Ayrıca, avcılıkla ilgili medya, yayıncılık veya danışmanlık alanlarında da iş imkanları bulunabilir.

Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık) Bölümünde Hangi Eğitimler Alınır?

“Avcılık ve Yaban Hayatı (2 Yıllık)” programında genellikle aşağıdaki gibi çeşitli eğitimler alınır:

 1. Avcılık Teknikleri: Bu derslerde öğrencilere avcılıkla ilgili temel teknikler öğretilir. Av silahlarının kullanımı, nişan alma, güvenlik önlemleri, av izleri ve av seslerinin tanınması gibi konular ele alınır.
 2. Avcılık Etiği ve Yasaları: Bu derslerde avcılık etiği, sürdürülebilir avcılık prensipleri, avlanma yönetimi, avcılıkla ilgili yasal düzenlemeler ve yerel avcılık politikaları gibi konular incelenir.
 3. Doğal Yaşam ve Ekoloji: Bu derslerde öğrencilere doğal yaşamın işleyişi, ekosistemler, türlerin biyolojisi, habitatlar ve ekolojik denge gibi konular öğretilir. Ayrıca doğal yaşamın korunması ve biyolojik çeşitlilik üzerine odaklanılır.
 4. Doğal Kaynak Yönetimi: Bu derslerde doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve kullanımı konuları ele alınır. Orman yönetimi, su kaynakları yönetimi, avlanma politikaları, yaban hayatı popülasyon yönetimi gibi konulara odaklanılır.
 5. Yaban Hayatı İzleme ve Araştırma: Bu derslerde yaban hayatının izlenmesi, tür envanteri yapılması, izleme teknikleri ve veri toplama yöntemleri gibi konular öğretilir. Ayrıca araştırma projeleri yürütme ve verileri analiz etme becerileri kazandırılır.
 6. İletişim ve Rehberlik Becerileri: Bu derslerde öğrencilere etkili iletişim becerileri, liderlik yetenekleri ve rehberlik becerileri öğretilir. Avcılık turlarında veya doğa koruma projelerinde müşterilerle veya katılımcılarla etkili iletişim kurma ve yönetme becerileri geliştirilir.
 7. Sahada Uygulama ve Staj: Program genellikle saha uygulamaları ve staj imkanları da sunar. Öğrenciler, gerçek av sahalarında, doğal yaşam alanlarında ve doğa koruma bölgelerinde uygulamalı çalışmalar yaparlar ve mesleki deneyim kazanırlar.

Bu eğitimler, öğrencilere avcılıkla ilgili temel bilgi ve becerilerin yanı sıra doğal yaşamın korunması, doğal kaynak yönetimi ve çevre bilinci gibi konularda da bilgi sağlar.

50%
50%
Awesome

Avcılık ve yaban hayatı teknikeri; yaban hayatı içerisinde doğal ortamın korunması, yaban hayvanlarının üretimi, avlanma yöntemleri alanlarında çalışan ara insan gücüdür.

 • İş İmkanları
  5
 • Kazanma Zorluğu
  5

Yorum yapılmamış

 1. Çukurova Av Yaban on

  Avcılık ve Yaban hayatı programı için tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırız. Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Avcılık ve Yaban Hayatı Programı. #Avyaban #AvcılıkveYabanHayatı #Av #Yaban #ÇÜ #Çukurova #Adana #AladağMYO #OrmancılıkBölümü #Orman

Leave A Reply