Avrupa’nın İklimi ve Doğal Zenginlikleri (Kısaca)

0
Advertisement

Avrupa kıtasında yaşanan iklimler ve Avrupa kıtasının doğal zenginlikleri ile ilgili genel bilgiler.

Avrupa haritasıAvrupa, Orta Kuşak’ta yer aldığı, üç yanı da denizlerle çevrili olduğu için, genel olarak ılıman iklimli bir ana karadır. Ancak, gerek enlem, gerek denize yakınlık, uzaklık gibi etkenlerden dolayı, çeşitli yerlerinde çeşitli iklimler görülür. Bu bakımdan, Avrupa’yı 5 iklim bölgesine ayırabiliriz:

Batı Avrupa. — Atlas Okyanusu’ndan gelen nemli batı rüzgârlarını alır. Golfstrim denen sıcak su akıntısının da etkisi altındadır. Dolayısıyla, burada her mevsimi yağışlı ılıman bir deniz iklimi görülür. Yazlar serin, kışlar soğuktur. En çok kışın yağış düşer. Bu bölgenin bitki örtüsü ormanlık, çayırlıktır.

Orta Avrupa. — Bu bölgede, her mevsimi yağışlı, ılıman bir kara iklimi görülür. Yazlar sıcak, kışlar soğuktur. En yağışlı mevsim yazdır. Kışın dondurucu soğuklar görülür; ırmaklar donar. Bu bölgenin bitki örtüsü ormandır.

Doğu Avrupa. — Orta Avrupa iklimi, doğuya doğru gitgide sertleşir; daha karasal bir özelliğe bürünür. Yazlar sıcak ama, kısadır. Kışlar ise çok soğuk, çok uzundur. Bölgenin bitki örtüsü ormanlarla bozkırlar’dır.

Kuzey Avrupa. — Kuzey Kutup Çemberi içine girdiği için, çok soğuktur. Sıcak mevsim çok kısa sürer. Kışın ırmaklar, göller donar; deniz kalın buz tabakalarıyla örtülür. Bölgenin en kuzeyinde tundra iklimi görülür. Doğal bitki örtüsü de, tundralardır. (Engin, bitkisiz bozkırlara tundra denir.) Bölgenin güney kesiminin doğal bitki örtüsü ise ormandır.

Advertisement

Akdeniz Bölgesi. — Avrupa’nın güneyinde, Akdeniz kıyıları boyunda Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Bu bölgenin doğal bitki örtüsü makiler’dir. Deniz etkisinden uzaklaştıkça, makilerin yerini bozkırlar alır.

AVRUPA’NIN DOĞAL ZENGİNLİKLERİ

Bitkiler. — Avrupa orman bakımından zengindir. En çok kayın, meşe, çam, köknar yetişir. Avrupa’nın güney kesiminde ise, zeytinlikler geniş yer kaplar.

Hayvanlar. — Avrupa’da yaşayan yabani hayvanlar çok çeşitli sayılmaz. Başlıcaları kurt, tilki, sincap, tavşan, ayı, geyik’tir. Alp Dağları’nda da bir tür dağ keçisi yaşar. Kuşlardan en çok kartal, güvercin, kanarya, kırlangıç, baykuş, ardıç, ispinoz vardır.

Madenler. — Avrupa, kimi madenler bakımından çok zengin, kimi madenler bakımından da çok fakirdir. En çok maden kömürü, demir, alüminyum bulunur. Krom, manganez, boksit, potas, bakır, kurşun, civa da çıkarılır. Buna karşılık, altın, gümüş yok denecek kadar azdır. Romanya ile Kafkasya’yı saymazsak, Avrupa petrolden yana da fakirdir.

Advertisement


Leave A Reply