Aydınlık Kutu (Camera Lucida) Nedir?

0
Advertisement

Aydınlık kutu (Camera Lucida) nedir? Çalışma prensibi nasıldır ve kim tarafından keşfedilmiştir? Aydınlık Kutu (Camera Lucida) özellikleri.

Aydınlık kutu, Latince camera lucida, cisimlerin daha kesin bir biçimde çizilebilmesini kolaylaştırmak için 1807’de William Hyde Wollaston tarafından geliştirilen optik aygıt.

Aydınlık Kutu - Camera Lucida

Aydınlık Kutu – Camera Lucida

Bu aygıt, altında bir kâğıt tabakası bulunan küçük bir sehpaya takılı dört yüzlü bir prizmadan oluşur. Gözlemci, gözünü, göz

bebeğinin yarısı prizmanın üzerine gelecek biçimde prizmanın üst kenarına yaklaştırarak, prizmanın önünde duran bir cismin yansıyan görüntüsünü kâğıdın üzerinde net bir biçimde görebilir. Bu görüntünün üzerinden kalemle geçildiğinde cismin resmi elde edilir. Aydınlık kutunun ilk biçiminde görüntüyü odaklamak çok zor olduğundan, prizma ile kâğıt arasına düşük numaralı bir gözlük merceği eklenmişti. Aygıtın daha sonraları, 1880’lerde mikroskopla kullanılmak üzere geliştirilen bir biçiminde ise prizmanın yerini iki diyagonal ayna almıştır. Saydam bir ayna, mikroskopun göz yerleştirilen bölümünün üzerine, ikinci bir ayna da kâğıdın biraz üzerine konulmuştur.


Leave A Reply