Aynaroz Nerededir? Tarihçesi

1

Ayranoz nerededir? Ayranoz’un coğrafi konumu, özellikleri, tar,hindeki önemli olaylar, tarihi eserleri, tarihçesi hakkında bilgi.

Aynaroz; Kuzeydoğu Yunanistan’ da, Makedonya Bölgesi’nde yarımadadır. Yüzölçümü 314 km2 uzunluğu 56 km,genişliği 12 km. Halkidya Yarımadası’ nın Ege Denizi’ne uzanan üç diliminden en doğuda olanıdır. Aynaroz Körfezi ile Orfani Körfezi’ni birbirinden ayıran yarımada, dar bir kıtaya bağlanır. Güney ucunda bulunan Athos Dağı (2.033 m), 9. yüzyıldan bu yana, Yunanistan’ın dinsel merkezidir.

Tarihi: Aynaroz’a ilk keşiş göçleri 9. yüzyılda başladı, 968’de Athanasios, Büyük Lavra Manastırı’nı kurdurdu, Bizans İmparatoru 1. İoannes Tsimiskes döneminde (971/972) resmen tanındı. İlk kurulan manastırın çevresinde, ötekilerin yapımına 11. yüzyılda başlandı. 15. yüzyılda bugünkü 20 manastırın 19’u tamamlandı. Daha sonra yapılan eklerle manastırlar genişledi. 1045’te çıkarılan bir fermanla kadınların Aynaroz’a girmeleri yasaklandı. Dinsel amaç ya da bilimsel araştırma isteğiyle yalnız erkekler Aynaroz’a gidebilir. Bugün de 1.500 keşiş sade ve dünyada uzak bir yaşam sürerler, ekim yaparlar ve bazı el sanatlarıyla uğraşırlar. Aynaroz’da Yunanlı keşişlerin yanında Rus, Bulgar, Sırp, Romen keşişleri de vardır.

Selanik ilk kez I. Murat döneminde ele geçirildiyse de Osmanlı egemenliğine girmesi II. Murat dönemindedir. 1430′ da Selanik ikinci kez alınınca, Aynaroz da II. Murat‘a teslim oldu ve uzun süre Osmanlı egemenliğinde kaldı. Önceleri, Aynaroz bostancıbaşılara bağlandı, bostancı hasekilerinden biri olan Aynaroz Zabiti ile yarımadanın devlet adına yönetimi sağlandı. 19. yüzyıl başında Aynaroz Selanik Eyaleti’nin bir sancağı oldu. 1864’te bir ilçe olan Aynaroz, 1866’da kabul edilen özel bir tüzükle manastırların birer vekilinden oluşan lonca denilen kurulca yönetilmeye başladı. 1912 Balkan Savaşı’nın da Osmanlı egemenliğinden çıktı. Bizans ve Osmanlı imparatorlukları döneminde olduğu gibi, günümüzde de yönetim özerkliğini korur. Aynaroz’da manastırlar kıyı boyunca ve kayalıklar üzerinde yükselir. Her manastır duvarla çevrili olup, küçük kiliseleri vardır. Vatopedi, Büyük Lavra, Dokiariu, Dionysiu gibi kiliselerde mozaikler, freskolar, tahta oyma, kuyumculuk işleri ve mineli eserler bulunur. Simopetra, Stavroniketa, İveron, Khilandari ve Russiko da yarımadanın önemli manastır ve kiliseleridir. Aynaroz Manastırları’nda 15 bin elyazma kitap, imparatorluk kararnameleri ve fermanlar vardır.


1 Yorum

Leave A Reply