Mahmud Nedim Paşa Kimdir? Osmanlı Sadrazamının Hayatı ve Dönemi

0
Advertisement

Mahmud Nedim Paşa kimdir? Sadrazam Mahmud Nedim Paşa hayatı, dönemi, önemli olaylar, hakkında ansiklopedik bilgi.

Mahmut Nedim Paşa

Mahmud Nedim Paşa

Mahmud Nedim Paşa; Osmanlı sadrazamıdır (İstanbul 1818-ay.y. 1883).

1818 yılında doğan Mahmud Nedim Paşa Şam ve Bağdat valilikleri yapmış olan vezir rütbeli Gürcü Mehmet Necip Paşa’nın küçük oğluydu. Babasının yardımıyla Babıâli’de göreve başladı. Sadaret Mektubi kalemi ile Amedi kaleminde bir süre çalıştıktan sonra, 1834’te Hacegan-ı Divan-ı Hümayun’a girdi ve 1847’de ise Sadaret Müsteşarı oldu. Bir süre Hariciye Müsteşarlığı görevinde bulunduktan sonra, Sayda ve İzmir valiliklerinde çalıştı. 1858’de Tanzimat Meclisi üyeliğine getirildi. Bir ara Hariciye Nazırlığı’na vekalet etti. 186Q?ta isteğiyle Trablusgarp Valiliği’ne gitti. Mustafa Reşit Paşa ile Fuat Paşa’nın koruması altında kısa sürede yükseldi. Trablusgarp’ta yedi yıl kaldıktan sonra, 1868′ de ikinci kez Sadaret Müsteşarlığı görevine getirildi, Bahriye Nazırlığı’na atandı.

1871’de de sadrazamlık makamına getirildi (8 Eylül), Avrupa devletlerinden çok Rusya’yı tutması iyi karşılanmadığından kendisine “Nedimof” lakabı takıldı. Valilerin ödeneklerini kesmesi, yeni vilayetler kurması, bazı kararsız ve yersiz çalışmaları yüzünden 1872’de sadrazamlıktan alınarak (31 Temmuz) Kastamonu Valiliği’ ne, 1873’te Adana Valiliği’ne gönderildi. Hersek Ayaklanması başlayınca, büyük bir sıkıntı ve kriz içine sürüklenen Osmanlı Devleti’nin Rusya ile ilişkilerini düzeltebilir umuduyla 26 Ağustos 1875’te ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Sırbistan ve Bulgaristan sorunları çözümlenemedi. Ordudaki harcamalar için Duyun-ı Umumiye’den borç almak istemesi de tepkiyle karşılandı. Bulgaristan’da başgösteren ihtilali Rusya desteklediğinden, Rus yandaşı bir politikanın da yaran olmadı. Bundan ötürü 12 Nisan 1876’da sadrazamlıktan alındı ve Sakız’da oturması kararlaştırıldı. Sadrazam olan Ahmed Arifi Paşa’nın muhalefetine rağmen 1879 sonlarında Mahmud Nedim Paşa Dahiliye Nazırı olarak göreve getirildi. Bu görevde iken 1882 sonlarında hastalandı ve hastalığı uzun sürdüğü için görevinden alındı. 14 Mayıs 1883’te öldü. II. Mahmud Türbesi haziresine gömüldü.

Cömert, zekî, şair, kâtipti. Orta derecede bir şair ve yazar olduğu belirtilmektedir. Bir divanı bulunmaktadır. Hikaye-i Melik-i Muzaffer ve Ayine ve Hasbıhal adlı popüler okuyucuya hitap eden basılmış eserleri bulunur. Kendisine yöneltilen suçlamaları inceleyip redden Reddiye adlı bir polemik kitabı basılmıştır.

Advertisement

Leave A Reply