Azil ne demek?

0
Advertisement

Azil nedir? Azil ne demek? Azilin tanımı ve azil terimi ile ilgili olarak kısaca ve genel hatları ile bilgi veren sayfamız.

Azil, bir kimseye verilen temsil yetkisinin geri alınması ya da bir memurun yönetsel bir kararla memurluk mesleğinden çıkarılması. Borçlar hukukunda bir kimseye tek yanlı bir hukuksal işlemle tanınan temsil yetkisi, gene tek yanlı bir işlemle bu yetkiyi veren tarafından azil yoluyla geri alınabilir. Azil, Borçlar Kanunu’nun (BK) 34. maddesinde düzenlenmiş olan temsilin kaldırılmasından farklı olarak, temsil ilişkisine son vermeyip yalnızca temsilcinin şahsına yönelik bir işlemdir.

Azledilen bir temsilci yerine başka biri atanabilir. Temsilcinin azline ilişkin işlem için yasa belli bir biçim koşulu öngörmemiştir. Elinde yetki belgesi bulunan temsilci, azil nedeniyle görevi sona erince, onu temsil edilene geri vermek ya da mahkemeye yatırmak zorundadır. Bir kimseyi uygun olmayan bir zamanda temsilcilikten azleden, onun zararını ödemekle yükümlüdür.

İdare hukukunda azil, memurlardan memur sıfat ve yetkilerini kaldıran ve onları memur statüsünden çıkaran bir işlemdir. 788 sayılı Memurin Kanunu’na kadar, üste azil konusunda mutlak bir yetki verilmişti. Memurin Kanunu’nun 59. maddesi yönetsel yoldan azli kaldırmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu da yönetsel yoldan azle yer vermemiştir.


Leave A Reply