Aziz Istvan Kimdir?

0
Advertisement

Aziz Istvan kimdir ve ne yapmıştır? Aziz Istvan hayatı, biyografisi, Hristiyanlıktaki yeri, hakkında bilgi.

Aziz Istvan Bazilikasi

Aziz Istvan

István I, Aziz István olarak da bilinir, Macarca Szent István, asıl adı Vajk (d. 977 -ö. 15 Ağustos 1038, Esztergom, Macaristan; azizler listesine kabulü, 1083; yortu günü, 2 Eylül), ilk Macaristan kralıdır. Macar Devleti’nin kurucusu ve Macar tarihinin en ünlü kişilerinden biri olarak kabul edilir.

Arpád hanedanından gelen István, Macar kabilelerini yönetimi altında birleştiren Géza’nın oğluydu. Küçük yaşta vaftiz oldu ve bir Hristiyan olarak yetişti. Bavyera dükü II. Heinrich’in kızı Gisela’yla evlendi (996). Babasının ölümünden (997) sonra yerine geçti. Yönetimine karşı çıkan pagan kuvvetleri ertesi yıl Veszprém’de kesin bir yenilgiye uğrattı. 1000 yılının Noel gününde Macaristan kralı olarak taç giydi. Günümüzde Macaristan’da bir ulusal hazine olarak korunan bu tacı, geleneksel kabule göre Papa II. Silvester’den aldı. Böylece Macaristan’ın Hristiyan Avrupa ülkeleri ailesine katılmasını sağladı. Hükümdarlık dönemi Kutsal Roma-Germen imparatoru II. Konrad’ın 1030’da giriştiği bir saldırı, Polonya ve Bulgaristan’la ortaya çıkan bazı anlaşmazlıklar dışında genellikle barış içinde geçti.

István krallığını Alman yönetim sistemini örnek alarak düzenledi. Piskoposluklar ve manastırlar kurdu, kiliseler inşa edilmesini zorunlu kıldı ve kiliselere vergi ödeme uygulamasını başlattı. Tarımı geliştirdi, özel mülkiyeti sıkı yasalarla güvence altına aldı ve düzenli bir ordu oluşturdu. Yeni bir egemen sınıf yaratırken, geçmişten kalan kölelik kurumuna dokunmaktan kaçındı. Bir yandan ülkesinin Almanların eline geçmesini önlerken, bir yandan da Macaristan’ı kültürel alanda dış dünyaya açtı. Kiliseyi otoritesinin temel direği olarak benimsedi, egemenliği altındaki her yere misyonerler gönderdi. Yortu gününün 2 Eylül olmasına karşın, Macarlar Istvân’ı naaşının Buda’ ya getirildiği gün olan 20 Ağustos’ta anarlar.


Leave A Reply