Azize Euphemia Kilisesi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Azize Euphemia Kilisesi nerededir? Azize Euphemia Kilisesi’nin tarihçesi, özellikleri nelerdir? Azize Euphemia Kilisesi hakkında bilgi.

Azize Euphemia Kilisesi

Azize Euphemia Kilisesi

Azize Euphemia, Khalkedon’un ilk Hıristiyanlarından biridir. 16 Eylül 307’de çeşitli eziyetlerden sonra öldürülmüştür. Azizenin röliklerinin de korunduğu bu saraydan bozma kilise, Hipodromdaki Azize Euphemia Kilisesi Martiryonu olarak tanınmıştır.

Azize Euphemia Martirumu (Martirum; içerisinde aziz ve şehit mezarlarının bulunduğu kilise), Antiokhos Sarayı’nın triklinosu (triklinos; Bizans saraylarının kabul salonu) biraz değiştirilerek ve salonun doğusundaki çıkıntı apsise dönüştürülerek kilise haline getirilmiştir.

Kiliseye Khalkedonlu Azize Euphemia’nın rölikleri (rölik; Hıristiyanlarca kutsal sayılan kişilerden arda kalan kemik ve kutsal eşyalar) getirilmiştir. Azizenin rölikleri Khalkedonda kendi adını taşıyan kilisede saklanıyordu. 615-626 yıllarındaki Pers istilası sırasında, Azizenin röliklerinin zarar görebileceğini düşünen imparator Herakleios (610-640) onları buradan aldırarak Hipodrom’daki Antiokhos Sarayı’na taşımıştır.

Azize Euphemia, Khalkedon’un ilk Hıristiyanlarından biridir. 16 Eylül 307’de çeşitli eziyetlerden sonra öldürülmüştür. Azizenin röliklerinin de korunduğu bu saraydan bozma kilise, Hipodrom’daki Azize Euphemia Kilisesi Martirumu olarak tanınmıştır.

Advertisement

Kilisenin apsisinde sekiz sıra synthronon (synthronon; kilisede, apsisin içinde yer alan, dini görevlilerin tören esnasında topluca oturmalarına yarayan, yarım yuvarlak kademeli bölüm) bulunuyordu.

Yapının güneybatı kısmında, Azizenin hayatını anlatan freskolar yapılan kazılar sonucunda çıkartılmıştır. Bunlar, 13. yüzyılda kilisenin (1204-1261) Latin işgali sırasında tahrip edilmesinden sonra yapılmıştır ve ağırlıklı olarak azizenin hayatını anlatmaktadırlar.

Osmanlı döneminde, 1520 yılında İbrahim Paşa Sarayını Hipodromun batı tarafına yaptırırken martirum zarar görmüş ve Azize Euphemia’nın rölikleri dönemin Patrikhanesi olan Pammakaristos Kilisesi’ne nakledilmiştir. Günümüzde ise azizenin rölikleri Fenerdeki Ortodoks Patrikhanesi’ndeki Aziz Georgios Kilisesi’nde saklanmaktadır.

1952 yılında Hipodromun batı tarafına İbrahim Paşa Sarayı’nın batıdaki bölümlerinin yıktırılması ile Adalet Sarayı yaptırılmıştır. Bugün freskolarla süslü yapı parçası, Adalet Sarayının bahçesinde bulunur.

Azize Euphemia ile ilgili çeşitli efsaneler anlatılır. Bunlardan dan ilki Azizenin öldükten sonra kanın hiç durmadan akması ve hastaları iyileştirici özeliğinin olmasıdır. Bir diğeri ise, 451’deki Khalkedon Konsili’nde, birbirine ters düşen Ortodoks ve Monofizitler (Monofizitler; Bizans döneminde Hz. İsa’da ilahi ve insani tabiatın değişmeden korunduğuna inanılan mezhep), Hz. İsa ilgili tartışmaları çözmek için kendi fikirlerini yazdıkları kâğıtları Azize Euphemia’nın sandukasına koymuşlar. Bir hafta sonra sandukayı açtıklarında Azizenin Ortodoksların yazdığı kâğıdı kalbinin üzerinde tutarken, diğerini ayaklarının altında tuttuğunu görmüşler. Bunun üzerine Konsil Monofizit doktrini ret etmiştir.

Günümüzde Hipodrom’da gezerken bu yapıların kalıntıları parkı süslemekte, insanları yüzlerce yıllık bir geçmişe götürmektedir. Ne var ki, kiliseden fazla bir şey kalmamıştır. Kilisenin içi freskolarla dekore edilmiş bölümü Belediye Sarayının bahçesi içerisindedir.

Advertisement


Leave A Reply