Azrail İle İlgili Atasözleri Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, Azrail Geçen

0
Advertisement

İçinde Azrail kelimesi geçen atasözleri ve deyimler nelerdir? Azrail ile ilgili atasözleri, deyimler, anlamları ve açıklamaları.

Azrail İle İlgili Atasözleri - Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Azrail İle İlgili Atasözleri – Deyimler ve Anlamları

ATASÖZLERİ

 • *** Azrail gelince oğul, uşak sormaz
  Azrail büyük küçük demez, eceli gelenin canını alır.
 • *** doğuran avrat Azrail’i yenmiş
  yeni doğan çocuğu sürekli ölen kadın doğurmaktan usanmazsa elbet bir gün isteğine kavuşur.

DEYİMLER

 • *** Azrail’e bir can borcu olmak (kalmak)
  1) nasıl olsa öleceğini kabul etmek;
  2) hiç kimseye borcu kalmamak, bütün borçlarından kurtulmak.
 • *** Azrail’in elinden kurtulmak
  ölümden kurtulmak.
 • *** Azrail’le burun buruna gelmek
  ölümle karşı karşıya gelmek.

Azrail Meleği Özellikleri Görevleri ve Hakkında Bilgi

Azrail; Dört büyük melekten birisidir. Yüce Allah’ın izniyle canlıların rûhunu almakla görevlidir. Ona Melekü’l-Mevt, yani “ölüm meleği” de denilir. Kendisine yardım eden bir çok melek vardır. Bunlar Müslüman kişilerin canını alırken şefkatli, kafir ve münafıkların canını alırken şiddetli ve acımasız davranırlar. Kafirlerin canlarını almakla görevli olan meleklere “Naziât”, müminlerin canlarını almakla vazifeli olanlara da “Naşitât” melekleri denilir.

Kur’an-ı Kerim’de: “Her can ölümü tadacaktır” buyurulmuştur. İşte bu önemli görevle Azrail (a.s.) vazifelendirilmiştir.

Azrail (a.s.) çok büyük güçlere sahip bir melektir. Ecel vakti dolmuş olan kimselerin, nerede ve nasıl olurlarsa olsun, ruhlarını kabzeder. Aynı anda sayısız yerde, gerekirse binlerce insanın canını alabilir. Onun için uzaklık, yakınlık gibi bir husus söz konusu değildir. Bu tıpkı ana şartele basıldığında şehrin bütün ışıklarının aynı anda yanması kadar kolay ve mümkün bir hâdisedir.

Azrail Aleyhisselam kıyametten sonra diğer meleklerin de canlarını alacak, neticede sadece yüce Allah ve kendisi kalacaktır. Allah Azrail’in de canını alarak bütün âlemlerin tek ve kudretli ilahı olduğunu ilan edecektir. Sonra melekler ve insanlar Allah’ın izniyle tekrar dirileceklerdir.

Kur’an-ı Kerim’in Secde Sûresi’nde yüce Allah:”… Size memur olan ölüm meleği canınızı alır, sonra Rabbinize dönersiniz” I buyurarak Azrail Aleyhisselamın görevini açıklamıştır.

Advertisement

Yeryüzünde yaşayan ve yaşayacak olan istisnasız herkes, son anlarında Azrail aleyhisselamla karşılaşacaklardır. Ölümden, yani Azrail’den kurtuluş yoktur.


Leave A Reply