Bafa Gölü Nerededir? Bafa Gölü’nün Coğrafi Konumu, Özellikleri Hakkında Bilgi

5
Advertisement

Bafa Gölü nerededir? Bafa gölünün genel özellikleri, derinliği, genişliği, coğrafi konumu, Bafa Gölü hakkında bilgi.

Bafa Gölü

Bafa Gölü (Kaynak : pixabay.com)

Bafa Gölü;

Ege Bölgesi’nde Büyük Menderes Irmağı’nın ağız kesiminin doğusunda göldür. Yüzölçümü 60 km^2, deniz düzeyinden yüksekliği 2 m. Beşparmak Dağı ile Labada Dağı arasında yer alır. Irmağın, Beşparmak Körfezi’nin ağzını alüvyonlarla doldurması sonucunda oluşan göl, Aydın ve Muğla illeri sınırları içerisinde kalır.

Çevresi yaklaşık 50 km, doğu-batı yönündeki uzunluğu 16 km, kuzey-güney yönündeki genişliği 6 km, en derin noktası güneyde Mersenet açıklarında 30 m’dir. Kıyıları oldukça girintili çıkıntılı olup batısında kuzeye doğru oluşturduğu geniş körfeze Burgaz Gölü adı verilir. Körfezin giriş yerinde göle doğru uzanan yarımadaya Yayla, uç noktasına Keçi Burnu adı verilir. Batısında, Büyük Menderes’in aşağı çığır ovasının (Balat Ovası) yer aldığı göl, fazla suyunu kısa bir ayak aracılığıyla (Kanlı Azmak) Büyük Menderes’ e boşaltır.

Gölün üzerinde, bazılarında tarihsel yıkıntıların bulunduğu küçük adalar vardır. Uyuz Ada ve Gâvur Kalesi bunların başlıcalarıdır. Yağmur suları ve küçük dereler içinde çeşitli yerlerde kaynayan pınarlarla beslenen gölün, suyu biraz acıdır. Kültür balıkçılığı (kefal, sarıbalık, yaym), kerevit yetiştiriciliği Bafa halkının önemli geçim kaynağıdır. Gölün Balat Ovası yakasındaki sığlık kıyıları, göçmen kuşların konaklama ve üreme alanıdır. İÖ 8. yüzyılda Büyük Menderes ağzında bir koy durumunda olan ve Latmos adını taşıyan koyun doğusundaki Heraklia, Menderes Körfezi ağzındaki Miletos önemli liman kentleriydi. Zamanla Büyük Menderes’in taşıdığı alüvyonların körfezi doldurması sonucu, Latmos Koyu’nun ağzının kapanmasıyla göle dönüştü. Bafa Gölü’nde balık işletmeciliği, uzun yıllar ihaleyle tüccarlar tarafından yürütüldü. Balıkçıların, 1970′ lerde başlayan, balığı kendi adlarına tutma çabaları sonucu 1978’de kamulaştırılarak Bafa Gölü Su Ürünleri Kooperatifi kuruldu.

Bafa Gölü

Kaynak: commons.wikimedia.org

Bafa Gölü Hakkında Genel Bilgiler

Ege bölgesinde, Aydın ili toprakları içinde Büyük Menderes nehrinin Ege Denizi’ne döküldüğü yerin, yakınındadır, nehrin sol kıyısına düşer. Denizden yüksekliği 10 metredir. Çevresi 50 km., yüzölçümü 65,2 \displaystyle k{{m}^{2}}‘dir. Göl, adını doğu kıyısında bulunan Bafa köyünden alır.

Denize 17 kilometre uzaklıkta bulunan Bafa Gölü’nün bulunduğu yerde eskiden büyük bir körfez vardı. Büyük Menderes nehrinin taşıdığı topraklarla körfezin dolduğu, Bafa Gölü’nün böylece denizden ayrılarak meydana geldiği anlaşılmaktadır. Koyun güney ağzına yakın bir yerde, şimdiki Balat köyünün bulunduğu alanda eski Miletos şehri vardı. VIII. yüzyılda Miletos’un büyük ve işlek bir deniz limanı olduğu bilinmektedir. Bafa Gölü’nün çevresi şehir yıkıntıları ve eski eserlerle doludur.

Advertisement

Gölün kuzey-doğusunda Beşparmak dağı yükselir. Güneyinde ise Labada dağı uzanır. Bafa Gölü’nde irili ufaklı birkaç ada vardır. Bunların bazıları kayalıktır ve üzerlerinde tarihî değer taşıyan harabeler bulunur.

Bafa Gölü

Kaynak: pixabay.com

En ünlülerinden Menet adası gölün kuzey kıyısındadır. Yassı bir toprak parçasını andıran adada eski bir Bizans köyünün ve yonca yaprağını andıran bir kilisenin yıkıntıları görülmektedir. Gene kuzey kıyısında yân yana iki ada bulunmaktadır. Bunlardan küçüğündeki kilise Meryem Ana’ya ithaf edilmiştir. Büyüğünde ise bir kale vardır.

Eski Herekleia şehri yıkıntılarının karşısına düşen adada da bir manastır, bir dış sûr, birkaç kayadan ibaret bir kale vardır. Kahve Adası adını taşıyan bir başka adada da gene manastır ve kale sûrları vardır. Eski limandan kalma mendirek şimdi gölün içinde bulunmaktadır. İlk zamanlar hafif tuzlu olan göl suları zamanla tamamen tatlılaşmıştır.


5 yorum

Leave A Reply