Bakır Çağı Kısaca Özellikleri ve Bilgi

0
Advertisement

Bakır çağı nedir? Bakır çağının genel olarak özellikleri nelerdir? Anadolu’da Bakır Çağı Medeniyeti ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Bakır ÇağıTarih öncesinde Madenler Devrinin ilk çağına «Bakır Çağı» denir. Taş Devrinin son çağı olan Cilâlı taş Çağı’ndan hemen sonra gelir. Bakırdan yapılmış eşyaların geniş ölçüde kullanılmaya başlanması, ayrıca bu eşyaların seri halinde imal edilmiş olmasından dolayı bu çağa «Bakır Çağı» denilmiştir.

Bakır Çağı’nda yalnız bakır değil, altın, gümüş gibi değerli madenler de işlenmeye başlanmıştı. Bakırdan kargı, mızrak ucu, balta, kama, bıçak, biz gibi silâhlar, altın ve gümüşten de bilezik, gerdanlık, çengelli iğne kopça gibi süs ve giyim eşyaları, yapılıyordu. Fakat bakır çok yumuşak olduğundan bunun arsenik, antimon, kalay gibi diğer madenlerle karıştırılması gerekiyordu. Bu iş için de daha çok kalay kullanılıyordu Bakırın kalayla karıştırılma oranı çok değişikti. Silâh yapımı için en elverişli olarak bakıra yüzde on kalay karıştırılıyordu,

Asya ve Avrupa’nın bakır cevheri bulunan hemen her bölgesinde bakırdan yapılmış eşyalara ve silâhlara raslanmıştır. Sina Ya-rımadası’nda bulunanlar bunların en eskileridir. Ayrıca, Asur’da, Kafkasya’da, Kıbrıs’ta bu çeşit bakır ocaklarından çok bulunmuştur. Bu arada Mezopotamya’daki La-gaş (bugünkü Telloh) şehrinde M. O. 2750 yıllarından kalma, üzerinde maden alaşımlarına ait bilgiler yazılı bir belge ele geçmiştir. Bu belge o çağdaki insanların maden işlemekte hayli ileri gittiklerini göstermektedir.

Anadolu’da Bakır Çağı Medeniyeti

Bakır Çağı medeniyeti Anadolu’da da çok gelişmişti. Alacahöyük kazılarından başka, Troia, Tilkitepe (Van), Alişar (Orta Anadolu), Yümektepe (Mersin) kazıları Bakır Çağı medeniyetinin Anadolu’nun dört bir köşesinde yerleşmiş olduğunu gösterir. Mısır, Mezopotamya gibi memleketlerde Bakır Çağı kültürleri yazılı olduğu halde, Anadolu’daki en eski Bakır Çağı kültüründe henüz yazı yoktur.

Bakır Çağı insanı sabanl bir hayli geliştirmiş ve bununla arpa, buğday, çavdar gibi bitkileri ekip yetiştiriyordu. Bir yandan da koyun, keçi, domuz, köpek, sığır gibi evcil hayvanlar yetiştirilmeye başlanmıştı. Duvarlarla çevrili şehirlerde tanrı – kral veya rahip – krallar idaresinde bağımsız şehir devletleri kurulmuş bulunuyordu. Medeniyetin gelişmesinde bu derece önemi olan bakır cevherinin daha çok Akdeniz memleketlerinde bol miktarda bulunması, medeniyetin Doğu’da Akdeniz bölgesinde parlamasına yol açmıştır.

Advertisement

Leave A Reply