Balıkların Vücut Yapısı Nasıldır?

0
Advertisement

Balıkların vücut yapısı ile ilgili genel ve kısa bilgiler. Balıkların vücudu, derisi ve iskelet sistemleri ile ilgili temel bilgiler

Balık

Balıkların vücutları, suyu kolayca yarabilmeleri için, mekik biçimini almıştır, kaygan bir deriyle kaplıdır. Bu deri kimi balıklarda çıplaktır, kimisinde de pulludur. Derinin altında birtakım bezler vardır. Bu bezler hayvanın vücudunu sürekli olarak kaygan tutmaya yarar.

Çoğu balıkların kemikten bir iskeleti vardır. Kimisinde de, bu iskelet kemikten değil, kıkırdaktandır. Kemiklerin uçlarında kılçık adı verilen çok ince, kemik gibi uzantılar bulunur. Kemikler birbirine çok gevşek bir biçimde bağlanmıştır. Bundan dolayı, balığın vücudu çok oynak, çok kıvraktır.

Karada yaşayan hayvanların elleri, ayakları, kuşların kanatları neyse, balığın yüzgeci de odur. Genellikle, balıkta bir sırt, bir kuyruk, iki karın, iki göğüs, bir de kuyruk yüzgeci bulunur. Ayrıca, yüzgeç kesesi vardır. Bu kese, balığın suyun içinde dengede durmasını sağlar; incecik bir zardan yapılmıştır. Hayvan, özel kaslarla bu keseyi büzer, ya da genişletir. Böylece, istediği zaman suyun yüzüne çıkar, derinlere iner.

Advertisement

Leave A Reply