Balubalar (Lubalar) Hakkında Bilgi

0

Balubalar ya da bilinen diğer isimleri ile Lubalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Balubalar, lubalar olarak da bilinir, Zaire’nin güneydoğusunda yaşayan ve Bantu öbeğinden diller konuşan halklara verilen ortak ad. Kivu bölgesinin güney ucundan başlayıp Shaba’yı da içine alarak Doğu Kasai bölgesinin güneydoğusuna uzanan büyük bir alanda yaşarlar.
Balubalar
Farklı kökenden gelmelerine karşın, birbiriyle yakından ilişkili diller konuşan, ortak kültür özellikleri gösteren ve 16. yüzyıl başlarında kurulup 17. yüzyılda çöken Luba imparatorlukları aracılığıyla ortak bir siyasal tarihe bağlanan pek çok kabile için Baluba adı kullanılır. Balubaları üç alt gruba ayırmak olanaklıdır: Shaba’da (Katanga) yaşayan Baluba-Şankaciler, Kasai’de yaşayan Baluba-Bambolar ve Shaba’ nın kuzeyindeki Baluba-Hembalar. Bunların hepsi de tarih, dil ve kültür açısından öteki Kongo halklarıyla ilişki içindedir. Şankaci kolunun aynı zamanda, Lunda hanedanının ilk kurucularıyla da bağlantısı vardır.

Balubalar savan ya da ormanlarda yaşar; avcılık, toplayıcılık, tarım (başta manyok ile mısır) ve küçük çapta hayvancılık yaparak geçinirler. Kongo Irmağı ile başlıca kollarında yoğun olarak balıkçılık da yaparlar. Köyleri, tek bir sokağın iki yanına dizilmiş çatısı sazlarla örtülü, dikdörtgen biçimli kulübelerden oluşur. 16 ve 17. yüzyıllarda, eskiden beri var olan ve bağımsız başkanlarca yönetilen küçük topluluklar da bulunmasına karşın, çoğu Baluba halkı mulopve adı verilen büyük önderlerin yönetimine girmiştir. İmparatorluğun çöküşünden sonra ise, gene bir başkan tarafından yönetilen küçük topluluklar ya da küçük, özerk yerel soy grupları ortaya çıkmıştır. Balubalar, sünnet ve kadınlar için ergenliğe geçiş törenleri uygular; avlanma, büyü ve hastalıkların iyileştirilmesi ya da kötülüklerin uzaklaştırılması için aralarında birlikler oluştururlar. Güçlü bir inançla bağlı oldukları yüce varlığın dışında, atalarına ve doğadaki ruhlara taparlar. Destan dizilerini de içeren gelişmiş bir edebiyatları vardır. Şankaciler ve Hembalar da, özellikle insan biçimli figürler, tören baltalan ve iskemle gibi eşyaların baş dayanan bölümlerini yapmada yetkinleşmiş, ünlü ahşap oyma ustalarıdır.


Leave A Reply