Babür Kimdir?

0

Babür kimdir ve ne yapmıştır? Babür İmparatorluğunun kurucusu Babür’ün hayatı, askeri ve hükümdarlık hayatı hakkında bilgi.

baburBabür; (1483-1530)

Avrupalılar’ın yanlış olarak Büyük Moğol İmparatorluğu adını verdikleri Hint-Türk Devleti’nin kurucusu ve en büyük Türk hükümdarlarından biridir. Babası Ömer Şeyh Mirza Timur’un, anası Kutluğ Nigâr Hanım Cengiz’in torunu oldukları için Babür, damarlarında iki büyük cihangirin kanını taşımakta idi. Babür Türkçe’de pars anlamına gelir.

Zahirüddin Muhammed Babür 14 şubat 1483’te Türkistan’da Fergana’da doğdu. Babasının bir kazada ölümü üzerine, 10 haziran 1494’te Fergana tahtına oturdu.

Babür, ince yapılı, çok zeki, mütefekkir bakışlı, kibar tavırlı, zarif bir adamdı. Gayet cesurdu. Usta bir komutan, iyi bir siyaset adamı, kudretli bir şair, ehliyetli bir idareciydi. Felâketlere tahammül etmeyi, felâketlerden ders almayı bilirdi. Ehliyete değer verir, iyi ve kudretli adam seçmekte büyük bir isabet gösterirdi. Etrafına, bu sayede, çok değerli adamlar toplamış, kendisini bunlara sevdirmişti. İstanbul’dan topçu öğretmenleri ve mimarlar getirmiş, harb ve imar alanlarında bunlardan çok faydalanmıştı.

Daha çocuk yaşta tahta çıkan Babür, hayatı her gün türlü maceralarla dolu geçen bir adamdı. Geçirdiği çeşitli tecrübeler, felâketler de, saadetler de, onun kabiliyetlerini sadece geliştiriyordu. Kendine ve talihine sarsılmaz bir güveni vardı. Her şeyin kaybolmuş gibi göründüğü dakikalarda bile Tanrı’nın yardımından umudunu kesmezdi. Sert ve zalim bir adam değildi, lüzumsuz yere kan dökmekten, yakıp yıkmaktan hoşlanmazdı. Yanındakilere karşı merhametli, şefkatli davranır, kendisine yapılan en ufak hizmeti şahane bir şekilde mükâfatlandırırdı. Fakat, bazen merhametine sığınan büyük mücrimleri bile affetmekten geri kalmayan bu adam gerçekten lüzum hissettiği zaman ateş kesilir, en merhametsizce hükümlerle ceza vermekten çekinmezdi.

Babür, maceralarla geçen hayatını, “Babürname” adlı eserinde anlatmıştır. Babürname daha ziyade bir hâtıra defteridir. Babür, hakikat ve samimiyet ifade eden bu sayfalarda daha ziyade, meziyetlerini bir yana bırakıp, kusurlarını anlatmış, başarılarını da, haksızlıklarını da aynen nakletmiştir. “Babürname” büyük dillerin hepsine çevrilmiştir. Babür Türkçe’nin Çağatay diyeleğinde Nevâî’den sonra en büyük şair sayılır. 36 yıl saltanat sürdükten sonra 1530’da 47 yaşında öldü.


Leave A Reply