Bandırma’nın Tarihi

0
Advertisement

Balıkesir’in şirin ve güzel bir ilçesi olan Bandırma’nın tarihi ile ilgili genel bilgiler. Tarihte Bandırma.

Bandırma Eski Fotoğrafı

Bandırma şehrinin kuruluşu çok eski yüzyıllara kadar dayanır. Kasaba içinde yapılan kazılarda elde edilen eski eserlerden Bandırma’nın, ilk kuruluşunun Milât’tan 8-10 yüzyıl önce olduğu anlaşılmaktadır

Bandırma’nın ilk adı «Panormos» dur ve «güvenilir liman» anlamına gelir. Bandırma, Küçük Misia bölgesi sınırları içinde bulunuyordu. Küçük Misia Çanakkale’den İzmit’e kadar uzanıyor, 20 kadar şehri içine alıyordu. Kapıdağı Yarımadası’nda bulunan Sizik şehri krallığı Panormos’u da hâkimiyeti altında bulunduruyordu.

Bandırma, Türklerin eline çevresi ile birlikte Bizanslılardan, 1076 yılında Selçuklu hükümdarı Süleyman Kutalmış zamanında geçti. 1106 yılına kadar Selçuklular’ın elinde kaldı. I. Kılıç Arslan’ın ölümü üzerine Romalılar şehri geri aldılar. 1115 yılında Türkler Bandırma’yı tekrar almak istedilerse de, Haçlı Seferleri yüzünden bunu başaramadılar. Selçuklu Devleti’nin yıkılışı üzerine, uc beylerinin bağımsızlıklarını ilân etmeleri sırasında, Bandırma Karesi Beyliğinin hâkimiyeti altına girdi.

Osmanlı Padişahı Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçen Karesi Beyliğinde küçük bir balıkçı köyü olan Bandırma’yı Karacabey zaptetti. Bir süre, İstanbul Galata Kadılığına bağlı kalan Bandırma 1830 yılında Erdek ilçesinin Kapıdağı bucağına bağlandı. II. Sultan Selim zamanında Ma-beyn çavuşlarından Haydar, Padişahı öfkelendirdiği için Bandırma’ya sürülmüştü. Haydar Çavuş Bandırma’da sürgün hayatı yaşarken, deniz kıyısında bir cami, caminin yanında da bir medreseyle bir hamam yaptırdı. Bu hayrın devamını sağlamak için de zengin bir vakıf bıraktı. Bu sayede kasabanın gelişmesine de yardımı dokundu.

Advertisement

Bandırma uzun müddet voyvodalıkla idare edildi, Tanzimat-ı Hayriyye’nin ilânından sonra yapılan idare bölümünde Erdek ilçesine bağlı bir bucak haline geldi. 1874′ teki büyük bir yangında kasaba baştan başa yanıp yıkıldı. Bu arada Haydar Çavuş’un yaptırdığı cami de yandı, sonra halkın yar-dımiyle onarıldı. Bandırma, Osmanlı – Rus Harbinden sonra getirilip yerleştirilen göçmenlerle birdenbire büyüdü. 1880 yılında da ilçe haline getirildi. Böylece daha çabuk gelişti.

Birinci Dünya Savaşı Sırasında, Çanakkale Boğazı’nın kapanması dolayısı ile Bandırma büyük önem kazandı, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından işgal edildi, çekilip giderlerken de yakıldı. Bunun üzerine yeniden inşa edilen Bandırma’ya 1924′ te beton bir iskele yapıldı. Haydar Çavuş Camisi de yıkılmıştı. Mimar Kemalettin tarafından düzenlenen plânla yeniden yapıldı.


Leave A Reply