Bari Nerededir? İtalya’nın Bari Kentinin Tarihi, Özellikleri Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Bari hangi ülkededir? İtalya’nın Bari kenti hakkında coğrafi ve tarihi bilgiler içeren ve ansiklopedik bilgiler veren sayfamız.

Bari - İtalya

Bari, Latince barium, İtalya’nın güneydoğusunda Puglia (Apulia) yönetim bölgesi ile Bari ilinin merkezi kent. Brindisi’nin kuzeybatısında, Adriya Denizi kıyısındadır. İÖ 1500’lerden beri yerleşim bölgesi olarak kullanıldığı sanılmaktadır. Güçlü Yunan etkisinin ardından Roma yönetimine girerek Barium adını aldı ve önemli bir liman haline geldi. İÖ 180’lerden kalma belgelerde bu limandan söz edilmektedir.

Roma döneminde balıkçılık açısından da önem kazanan ve İS 9. yüzyılda bir Sarazen kalesi olan kent, 885’te Apulia’daki Bizans valisinin yönetim merkezi oldu. 1071’de Normanlar tarafından fethedildi. Pierre l’Hermite, Haçlı Seferi vaazını 1096’da burada verdi; Haçlı birliklerinin büyük bölümü de kentin limanından denize açıldı. 1156’da Sicilyalı Guglielmo il Malo’nun yerle bir ettiği Bari, imparator II. Friedrich döneminde (1220-50) yeniden güçlendi. 14. yüzyıldan başlayarak çeşitli yönetimler altında bağımsız bir düklük oldu. 1558’de Sforza ailesinden Napoli Krallığı’na geçti ve 1860’ta da İtalya Krallığı’na bağlandı.

Günümüzde Bari yeni ve eski limanları birbirinden ayıran yarımada üstündeki eski kentten, kıyıda her iki yaka boyunca uzanan yeni kentten ve iç kesimlerdeki sanayi bölgesinden oluşur. Eski kentin başlıca tarihsel yapılan arasında, 12. yüzyılda romanesk üslupta yapılmış katedral, II. Friedrich tarafından yeniden yaptırılıp, sonradan genişletilen Norman kalesi, Bari’nin en büyük azizi Niccolö’nun kutsal emanetlerini saklamak için 1087’de yapılan S. Niccolö Bazilikası bulunur. Başpiskoposluk merkezi olan kentte, 1924’te kurulmuş bir üniversite, bir resim galerisi ve arkeoloji müzesi de vardır. Batı-Doğu Ticaret Fuarı (Fierra del Levante) 1930’dan beri her yıl burada düzenlenmektedir. Milano ve Bologna’dan gelip Brindisi’ye uzanan demiryolu Bari’nin doğu kıyısından geçer. Kent yakınlarındaki Palese havaalanından uluslararası ulaşım sağlanır. Ayrıca Adriya Denizindeki limanlara, Karadeniz’e ve Akdeniz’e vapur seferleri vardır. Bari, karayoluyla da Adriyatik kıyısındaki öbür kentlere ve İtalya’nın batı kıyısındaki Napoli’ye bağlanır. Bir tarım merkezi olan kentte gıda işleme, petrol arıtma, dokumacılık ve matbaacılık ile tütün, sülfür, yapı malzemeleri, makine, aluminyum ve demir eşya üretimi yapılır. Balkanlar ve Ortadoğu ile yoğun deniz ticareti yapan Porto Nuovo’ dan (Yeni Liman) şarap, zeytinyağı ve badem ihraç edilir. Nüfus (1990 tah.) belediye, 355.352.


Kaynak – 2 (Kısa)

Bari; İtalya’nın güneydoğusunda kent, Puglia (Apulia) Bölgesi ile aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Adriya Denizi kıyısında, Napoli’nin 224 km kuzeydoğusunda yer alır.

Advertisement

Milano ve Bologna’ dan, yarımadanın topuğundaki Birindisiye kadar uzanan kıyı demiryolu üzerinde, doğuya açılan önemli limanlardan biridir. Eski Bari, bir yanında doğal, öte yanında da yapay birer liman bulunan bir yarımada üzerindedir. Yeni kent diye adlandırılan bugünkü Bari ise, büyüdükçe karanın içerilerine doğru yayılmıştır. Besin, demir-çelik, petrol arıtma-işle-me, yapı gereçleri, makine, basım, sigara, önemli endüstri etkinlikleridir. Yöresindeki meyvelikler, zeytinlikler, bağlardan elde edilen ürünler kentte değerlendirildiği gibi, dışsatımı da yapılır.

Tarih: İliryalılar tarafından kurulduğu sanılan kent, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir liman kenti ve başlıca yolların kavşak noktasıydı. 5. yüzyılda Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra, askeri önemi nedeniyle Güney İtalya’yı egemenliği altına almak isteyen güçlerin çekişmesine sahne oldu. 7. ve 11. yüzyıllarda Bizanslılarla Lombardlar kenti ele geçirmek için savaştılar. 9. yüzyılın sonlarında, çevresindeki Bizans topraklarının yönetim merkeziydi. 1004’te Araplar, kenti ele geçirmek istediyse de Venedikliler buna engel oldu. 1009’da, Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu topraklarına katıldı. 11.-12. yüzyıllarda düzenlenen Haçlı Seferleri’nin çıkış noktası oldu. 13. yüzyılda, Kutsal Roma İmparatoru II. Friedrich’in kenti yeniden bir kale durumuna getirmesine kadar önemini yitirdi. Daha sonra Angevin kralları ve Sforzalıların da yönetiminde kaldı, Bona Sforza’nın ölümüyle (1557), İspanya denetimindeki İki Sicilya Krallığı, 1861’de de İtalya ile birleşti. Birinci Dünya Savaşı’nda, İtilaf devletleri tarafından liman; 1939’da, İtalyanların Arnavutluk’a saldırısında üs olarak kullanıldı; 1943’te İngilizlerce işgal edildi.

Cremona

Cremona; İtalya’nın kuzeyine, Lombardiya Bölgesi’nde kent, aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Milano’nun yaklaşık 120 km güneydoğusunda, Po Irmağı’nın çok dik yamaçlı kuzey kıyısı yakınında yer alır. Orta Po Vadisi’ nin zengin hayvansal ve tarımsal ürünleri kentte işlenerek pazarlanır (keten, tahıl, süt ürünleri, sosis, hardal, helva vb). Tarım gereçleri, dokuma, petro-kimya başlıca dallarıdır. Amanti, Guarneri ve Stradivarius ailelerinin eserleriyle doruğuna ulaşan keman yapımcılığı günümüzde de varlığını sürdürmektedir.

Tarih: İÖ 218’de, Romalıların Po Vadisi’ndeki ilk yerleşimlerinden biri olarak kurulan kent, Kartaca Kuşatmasından sonra, yeni göçmenlerle güçlendirildi. İS 69’da iç savaşlar sırasında yağmalanıncaya kadar 11., 12. ve 13. yüzyıllarda gelişimini sürdürdü. Pallavicino, Visconti ve Sforza ailelerinin yönetiminde kaldı. 15. yüzyılda Fransızlarla İtalya’daki imparatorluk yanlıları arasında geçen savaşlara sahne oldu. 1525-1700 arasında İspanyol, ardından kısa bir süre Fransız, 1860’a kadar Avusturya egemenliğinde kaldı.

Tarihsel Eserler: Kentte, 12-13. yüzyıldan (Vaftizevi, Pallazo del Comune, Loggia dei Militi, Loggia de ila Bertazzola, roman üslubu San Michele Bazilikası, İl Torrazzo Katedrali) ve Rönesans döneminden (Fodri Sarayı, Raimandi Sarayı, San Sigismondo ve Santo Margherita kiliseleri) kalma çok zengin tarihsel eserler vardır.

Advertisement


Leave A Reply