Batıcılık Nedir?

0
Advertisement

Batıcılık ne demektir? Batıcılık akımının özellikleri ve amacı nedir? Batıcılık hakkında bilgi

Batıcılık; Osmanlı Devleti’nde ilk batılılaşma düşüncesi, savaşlarda alınan yenilgiler sonrasında ortaya çıkmıştı. Avrupa devletlerindeki gelişmeleri anlamak ve Osmanlı ülkesinde uygulamak isteyen Osmanlı devlet adamları, bu düşüncelerini öncelikle askeri alanda, daha sonra kültür, teknik ve eğitim alanlarında uygulamaya başladılar.

Osmanlı Devleti’nde Lale Devri, Batılılaşma çalışmalarının resmi olarak başladığı ilk dönem oldu. 18. yüzyılda genel olarak askeri alanda sınırlı kalan batılılaşma çabaları Fransız İhtilali’nin etkisiyle 19. yüzyılda diğer bütün alanlarda da etkili olmaya başladı.

Batıcılık düşüncesine sahip olan aydınlar; ‘batının üstünlüğü bilime ve akla dayalı olduğu için, ona karşı gelmek de mümkün değildir’, düşüncesini savunmuşlardır.

Batıcılık düşüncesine sahip olan bazı düşünürlere göre; sadece batının tekniği alınmalıydı. Fakat diğerlerine göre ise yalnızca tekniğin alınması yeterli olamazdı. Çünkü tekniği yaratan düşünce, kültürün bir parçasıydı ve bunlar birbirinden ayrılamazdı. Yani tekniğin yanında batının kültürü de alınmalıydı. Bu düşünceyi savunanlar tepki ile karşılaştılar.

Batının sadece bilim ve tekniğinin alınmasını amaçlayan Batıcılık düşüncesi, Yeni Türk Devleti’nin de temel taşlarından birini oluşturdu.

Advertisement

Leave A Reply