Batrachoididae Nedir?

0
Advertisement

Batrachoididae nedir? Batrachoididae nasıl bir hayvandır? Batrachoididae familyasının özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

Batrachoididae

Batrachoididae

Batrachoididae, Batrachoidiformes takımından, yaklaşık 45 tür dip balığını içeren familyadır. Daha çok Yenidünya’nın ılıman denizlerinde ve bazen tatlı sularda yaşayan bu balıkların gövdeleri iri ve tıkız, kafaları geniş ve yassı, güçlü dişlerle donatılmış ağızlan da çok büyüktür. En çok 30 cm uzunluğa erişebilen gövdeleri bazı türlerde pulsuz, bazılannda küçük pullarla örtülüdür. Çoğu, hınltı biçiminde ya da kurbağa sesini andıran sesler çıkarır. Familya üyelerinin hepsi etçildir ve bazen kendilerine değen yüzücüleri ısınrlar.

Kuzey Amerika’nın doğu kıyılarındaki sığ suların yerlisi olan Opsanus tau familyanın en tanınan üyesidir. Orta ve Güney Amerika’da yaşayan Thalassophryne ve Daector türleri ise zehirlidir; sırt yüzgeçlerindeki ve solungaç kapaklarındaki zehir akıtan dikenlerini batırdığında çok ağrı verici yaralar açar. Gene Amerika kıyılarına özgü sığ su balıkları olan Porichthys türlerinin en belirgin özelliği, gövdenin üstünde boydan boya sıralanmış, düğmeye benzeyen, çok sayıda (600-840 kadar) küçük ışık organının bulunmasıdır.


Leave A Reply