Bermekoğlu Cafer Kimdir?

0
Advertisement

Bermekoğlu Cafer Hayatı, biyografisi. Bermekoğlu Cafer Kimdir, Bermekoğlu Cafer hakkında bilgi.

Bermekoğlu Cafer (767-803)

Harunürreşit’in hocası ve veziri olan Yahya’nın oğludur. Yazısının güzelliği, hitabeti, zarif ve iyi giyinişi ile büyük bir şöhret kazanmıştı. Harunürreşit, Cafer’i çok sever, onun üstün zekâsını, geniş bilgisini çok beğenirdi. Cafer de Halife’ye çok bağlı idi. Cafer’in Harunürreşit üzerindeki kuvvetli nüfuzu, Halife adına bastırılan paralarda onun adının da bulunması ile açıkça belli olmaktadır. Sonradan Cafer, Harunürreşit’in gözünden düştü.

Bir zamanlar onun en yakını olan Cafer, Halifenin gazaba gelmesiyle 803 yılı başında boynu vurulmak suretiyle öldürüldü. Bu idam kararı hakkında çeşitli rivayetler vardır ki biri şudur:

Harunürreşit’in Cafer’e olan sevgisi, onu yanından ayırmıyacak derecede fazla idi. Kız kardeşinin de bulunduğu toplantılara katılabilmesi için, kız kardeşi Abbase ile Cafer’in nikahlarını kıydı. Fakat, Cafer Bermekoğlu halife soyundan olmadığından bunlara karı-koca hayatı yaşamalarını yasak etti. Cafer ile Abbase, bu yasağa rağmen çocuk sahibi oldular. Harunürreşit de gazaba gelerek Cafer’i öldürttüğü gibi, Cafer’in babası olan eski hoca ve veziri Yahya ile bunun oğlu Fazl’ı da önce sürdürttü, sonra onları da öldürttü.

Aslında Harunürreşit’in, Bermekoğulları’ nın günden güne artan kuvvet ve kudretinden ürktüğü için bu vezir ailesinin kökünü kuruttuğu muhakkaktır.

Advertisement

Leave A Reply