Besim Atalay Kimdir, Eserleri Nelerdir

0
Advertisement

Besim Atalay Kimdir? Besim Atalay hayatı, biyografisi, eserleri nelerdir? Besim Atalay eserleri hakkında bilgi.

Besim Atalay Kimdir, Eserleri Nelerdir

Besim Atalay; Yazar ve dilcidir. (Uşak 1882 – Ankara 1965). Uşak ve İstanbul’ da rüştiye (ortaokul) sonrasında medrese derslerini izledi icazet aldı (1909). Eski adı Dârülmuallimin olan ilk öğretmen okulunu bitirdi (1912), öğretmen ve yönetici olarak çeşitli kentlerde çalıştı (1919), İçel Maarif Müdürü iken Silifke’de Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurarak Milli Mücadele’yi destekledi, aynı çaba ve örgüt çalışmasını Uşak’ta da gerçekleştirdi.

1. TBMM’ye Kütahya milletvekili olarak katıldı, üyeliği 1946’ya kadar sürdü. Siyasal yaşamının yanı sıra hem öğretim görevi üstlendi (DTCF’de Farsça dersleri, 1937-1942), hem Türk Dil Kurumu’nun kuruluşunda aldığı görevi yöneticilik ve araştırıcılık görevleriyle sürdürdü (1932-1951). Arapça bilgisini Türkçe’nin özleşmesine yardımcı olacak kaynak eserlerin çevirisi için kullandı:

Divânü Lügati’t Türk (3 cilt çeviri, tıpkı basım ve dizini, 1939-1943); bu arada Kuran-ı Türkçeye de kazandırdı: Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirisi, 1962. Türkçe Dilbilgisi konularını hem kendi çalışmaları (Türk Dili Kuralları, 1931; Türkçemizde Man, men, 1940; Türkçe’de Kelime Yapma Yolları, 1946 vb) hem bu alandaki eski eserlerin incelenmiş yayını ile aydınlığa çıkardı. Bu arada yazdığı şiirleri (Sakarya Destanı, 1921; Tan Destanı, 1927; Onuncu Yıl Destanı,1933),öyküleri  (Cönk 1931; Suna ile Çoban Hikayesi, 1938 vb). Bilimsel çalışmalarıyla dil ürünlerinin gölgesinde kaldı.


Leave A Reply