Bilimsel Problem Nasıl Çözülür? Adım Adım Çözerken İzlenecek Yol

0
Advertisement

Bilimsel bir problem nasıl çözülür, çözme adımları, izlenecek yol nasıl olmalıdır, hakkında bilgi.

Bilimsel Problem Nasıl Çözülür?

Bilimsel problemler, bilim adamı ve araştırıcılar tarafından belli metod ve araçlar kullanılarak çözülür. Bilim adamı, ele aldığı problemin o güne kadar çözülmemiş orjinal bir problem olmasına özen gösterir. Ancak böyle bir problemin çözümüyle ilime bir katkı yapacağına inanır.

Bilimsel Problem Çözme

Bilim adamının yapacağı ikinci önemli iş, üzerinde durduğu problemle alâkalı mevcut bütün gerçekleri toplamaktır. Bu gerçekler ya bilim adamının bizzat kendi gözlemlerinden veya daha önceki araştırıcılara çalışmalarından çıkarılabilir. Gerçeğin ne olduğunu merak edenleriniz çıkabilir. Gerçek, hemen herkesin üzerinde fikir birliği ettiği temel bir bilgidir. Örneğin her canlının yaşlanıp bir müddet sonra öleceğini, havaya atılan bir cismin yere düşeceğini bugün her insan bilmektedir. Her canlının kendine benzer bir canlı meydana getirdiği de, herkesin bildiği genel bir gerçektir.

Hipotez Çıkarma

Şüphesiz, bunlara benzer bir çok gerçeği sizler de belirtebilirsiniz. Bilim adamı, topladığı gerçeklerin birbiriyle bağlantılarını kurar ve buradan kendi görüşlerini ifade eden bir “hipotez” çıkarır. İyi bir hipotez hem problemin çözümüne yardımcı olmalı, hem de başka gerçeklerin bulunmasında etkili olmalıdır. Eldeki gerçeklerden hareketle yeni gerçekleri bulmamıza yardımcı olmayan hipotezler, birer kelime kalabalığından ibarettir. Bir problemin çözümü olarak kurulan hipotezler, gözlem ve deneylerle doğrulanmadığı zaman terkedilmeli ve daha geçerli hipotezler kurulmalıdır.Deneyler ve gözlemler hipotezin doğruluğunu gösterirse, o zaman bu hipotezin çok sayıda biyolojik olayı açıklayıp açıklayamadığına bakılır.

Teori Oluşumu

Şayet hipotezin geniş bir geçerliliği varsa, bu hipotez “teori” haline gelmiş olur. Teori, hipoteze göre gerçeğin daha sağlam bir açıklamasıdır. Gerçeklerin teoriden daha ileri seviyedeki ifadeleri ise “kanun”lardır. Kanunlar evrenseldir.

Advertisement

Her bilimsel çalışmada kanunlara ulaşmak mümkün değildir. Bu günkü ilmin kanundan çok, teoriler üzerinde oturduğunu belirtirsek, ilimde kanun koymanın ne kadar güç bir iş olduğunu anlarsınız. Bilimsel bir problemin çözümündeki safhaları basit bir şema ile şöyle göstermek mümkündür:


Leave A Reply