Birdirbir Oyununun Nasıl Oynanır? Kuralları Nelerdir? Tekerlemesi Nasıldır?

16
Advertisement

Birdirbir nasıl bir oyundur? Birdirbir oyunu kuralları nelerdir? Birdirbir nasıl oynanır? Birdirbir tekerlemesi, videoları, izle. Birdirbir nedir?

Birdirbir Oyunu

Kaynak: wikipedia.org

Birdirbir” oyunu, çeşitli varyantlara sahip olmakla birlikte genellikle şu şekilde oynanır: Oyuna başlamadan önce bir ebe seçilir. Ebe seçimi için farklı mini oyunlar oynanabilir. Sonrasında ebe, belirli bir noktaya (eğileceği yer) gitmesi için belirlenir. Bu nokta, düz ve mümkünse yumuşak zeminli geniş bir alanda olmalıdır. Ebenin dışındaki diğer oyuncular, ebeden ileride bir sıra oluştururlar.

Ebe, öne doğru eğilir ve belini kamburlaştırır. Diğer oyuncular, sırayla “birdirbir” tekerlemesinden kendi sıralarındaki dizeyi söyleyerek ebe üzerinden atlarlar.

Oyunun bir varyantında, atlayan oyuncu en sona geldiğinde kendisi de eğilir. Birinci oyuncu sadece ebe üzerinden, ikinci oyuncu ise ebe ve birinci oyuncu üzerinden atlar. Bu şekilde atlamaya devam edilir ve son oyuncu tüm oyuncuların üzerinden atlar. Bu türde herkes kendi sırasındaki dizeyi söyler. Örneğin, birinci oyuncu “birdir bir”, ikinci oyuncu “ikidir iki, ormandaki tilki” der.

Oyunun diğer bir varyantında ise atlayan kişi eğilmez, ancak atladığı sırada tekerleme dizesini bağırmanın yanı sıra çeşitli görevleri yerine getirir. Görevleri doğru yapamazsa yanar ve bir sonraki turda ebe olur. Bu türde tüm oyuncular dizeleri söyler. Yani, tüm oyuncular ebenin üzerinden atladıktan sonra “birdir bir” der ve ardından “ikidir iki”ye geçerler.

Oyunun Tekerlemesi

Birdir bir
İkidir iki, ormandaki tilki
Üçtür üç, yapması pek güç (Ebenin üzerinden ilk atlayan oyuncu bir hareket yapar ve diğerleri atlarken aynısını yapmaya çalışır.)
Dörttür dört, kuş gibi öt (Atlayıcılar tekerlemeyi söyledikten sonra yüksek sesle “öter”.)
Beştir beş, aldım bir eş (Ebenin sırtına küçük bir nesne [mendil vs.]konur ve atlayıcılar atlama esnasında bunu almaya çalışır.)
Altıdır altı
Yedim yedi, elim sırtına değdi (Atlayıcılar ebenin sırtına hafifçe vururlar.)
Sekizim seksek (Atladıktan sonra tek ayak üzerinde sekilir.)
Dokuzum durak (Atlayıcılar indikleri noktada hareketsiz beklerler. Sıradaki atlayıcılar bunlara çarparsa yanarlar.)
Onum oturak (Atlayıcılar indikleri noktada çömelerek beklerler. Sıradaki atlayıcılar bunlara çarparsa yanarlar.)
On birim sen de yat (Atlayıcılar ebenin bir iki adım ilerinde ebe gibi eğilirler. Arkadan gelenler sıra ile herkesin üzerinden atlarlar.)
On ikim dünya turu (Atlayıcılardan kimse bu aşamaya kadar yanmadıysa hepsi ebenin arkasına tren vagonları gibi takılırlar ve ebeyi takip ederler. Ebe bu arada çeşitli hareketler yapar. Oyuncular ebeyi taklit etmeye çalışır. Doğru taklit edemeyen ilk kişi yanar ve sonraki elde ebe olur.)

Advertisement

16 yorum

Leave A Reply