Birim Nedir? Sözlük Anlamı

0

Birim ne anlama gelir? Birim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir kümenin her elemanı
2. Bir çokluğu oluşturan varlıkların her biri, ünite
3. Bir niceliği ölçmek için kendi cinsinden örnek seçilen değişmez parça, vahit
“Uzunluk ölçüsü birimi metredir.”
4. Herhangi bir kuruluştaki alt bölümlerden her biri
5. Dilin, oluşturduğu yapı içinde, belli bir düzlemde yer alan öbür ögelerle kurduğu bağıntılarla tanımlanan ayrı nitelikli öge, ünite
Alanının hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m vb. birimlerle ifade edilmemiş bölgelerin alan ölçüsü
Hacminin hesaplanmasında kullanılan uzunlukların birimi cm, m vb. birimlerle ifade edilmemiş cisimlerin hacim ölçüsü
Konut, kişi, malzeme, araç vb. başına düşen enerji tüketim miktarı
Birden dokuz yüz doksan dokuza kadar olan sayılar bölüğü
En sonda yer alan birim, marjinal
Kelimelere dil bilgisi bakımından biçim veren, çoğu ek durumunda olan öge, morfem
Sözlük birimi
Şiirde en küçük anlam bütünlüğünü sağlayan ve kendi içinde bağımsız dize topluluğu
Bir devletin para için kabul ettiği değer ve eder ölçüsü
Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses ögesi, fonem
Sözlükte madde başı olarak yer alacak anlamlı söz varlığı
Tekrarlanan gök olaylarına dayanılarak seçilen zaman aralığı
“Güneş günü. Yıldız günü.”

Leave A Reply