Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu ve Savaşın Nedenleri

0
Advertisement

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ne durumdaydı? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına neden girdi, savaşın özel ve genel nedenleri.

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİNİN SONU

XIX. yüzyılda Avrupa’daki sanayileşme ve milli devletler kurulması süreçleri devletler arası rekabet dengelerinde büyük değişiklikler meydana getirdi.

Sanayi inkılabı, devletler arası ilişkilerde yalnızca Avrupa ve Amerika’daki olayları değil, Pasifik Okyanusu’ndaki gelişmeleri de önemli hale getirdi. Sömürgeleşmenin uluslararası rekabeti kızıştırmasının sonucunda silahlanma ve bloklaşmalar ortaya çıktı.

Milliyetçilik hareketlerinin etkisiyle 1870’te italya, 1871’de Almanya milli birliklerini kurdular. Her iki devletin de sömürgeleşme yarışına katılmaları siyasi ve ekonomik dengelerde dalgalanmalara neden oldu.

Ayrıca, milliyetçilik hareketleri özellikle Balkanlar’daki geniş sınırlara sahip olmayan devletlerin politikalarında da en etkili unsur oldu.

Advertisement

Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun ve Rusya’nın Bal-kanlar’da yayılmasında özellikle Sırp milliyetçiliği ile ilgili ilişkiler belirleyici olmuştur.

I. Dünya Savaşı’nın Nedenleri

Genel Nedenler

✓ Fransız ihtilali sonrasında milliyetçilik hareketlerinin yaygınlaşması

✓ Sanayi inkılabı sonrasında sömürgeleşme yarışının hızlanması

✓ Devletler arası silahlanma yarışının artması

Advertisement

✓ Hammadde ve pazar arayışının önem kazanması

✓ Devletler arası bloklaşmaların yaşanması

İtilaf ve İttifak bloklarının oluşması

1848 ihtilali sonrasında Prusya önderliğinde Alman milli birliğini kurma çabaları başlamıştı. Prusya, sanayisi için ihtiyaç duyduğu maden kömürü yataklarına sahip olmak için Fransa’da bulunan Alsas Loren bölgesinin Seden Savaşı’nı kazanarak aldı. Bunun üzerine Fransa ile arası açıldı.

1871’de Milli birliğini kuran Almanya sömürge, ve pazar ihtiyacını karşılamak için İngiltere ile büyük bir mücadeleye girişti.

Almanya özellikle Balkanlar ve Osmanlı toprakları üzerinde etkinliğini artırmak için Avusturya Macaristan ve Osmanlı devletleri ile ticari antlaşmalar imzaladı. Bu dönemde Avusturya’nın yönetiminde Alman kökenli bir aile bulunduğu için Almanya Avusturya’yı her alanda destekledi. Avusturya’nın Balkanlarda güçlenmesi, bölgede Alman hakimiyetinin artması anlamına geliyordu. Avusturya bu dönemde Balkanlarda sınırlarını genişletmek istiyordu. Bu konuda Sırplarla sorun yaşıyordu. Çünkü Rusya Balkanlarda slav milletlerinin bağımsız devletler kurmasını istiyordu. Bu nedenle Almanya ve Rusya Balkanlarda Slav-Germen çekişmesi yaşanmaktaydı.

1870’de milli birliğini kuran İtalya sömürgeleşmek istiyordu, İtalya’nın stratejik konumu nedeni ile Almanya bu devlete destek vererek kendi yanına çekmeyi başardı.

Bütün bunlar Almanya önderliğindeki ittifak Devletleri ile İngiltere önderliğindeki itilaf Devletleri’nin bir araya gelmesine neden oldu.

İttifak Devletleri

Almanya
Avusturya Macaristan
İtalya

İtilaf Devletleri

Advertisement

İngiltere
Fransa
Rusya

Özel Nedenler

✓ Almanya ile ingiltere arasındaki rekabetin giderek artması

✓ Avusturya ile Sırbistan arasındaki gerginlik

✓ Almanya ile Fransa arasındaki Alsas Loren sorunu

✓ Avusturya Macaristan’ın veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi


Leave A Reply