Bitki Hücresinin İncelenmesi Deneyi

0
Advertisement

Bitki hücresinin incelenmesi deneyi için gereken malzemeler, izlenecek yol ve çıkarılması gereken sonuçlar.

Bitki Hücresinin İncelenmesi Deneyi

mikroskopAraç ve Gereçler

*Kuru soğan
*İyot ve metilen mavisi çözeltisi
*Mikroskop
*Lâm ve Lâmel
*Kurutma kağıdı
*İğne
*Pens
*Jilet
*Damlalık

Takip Edilecek Yol

Bir kuru soğan alınız ve dörde bölünüz. Soğanın etli yapraklarının birbirinden ayrıldığını göreceksiniz. Bu yaprakların birinden saydam ve çok ince olan soğan zarını bir pensle ayırdıktan sonra, dış yüzü üste gelecek şekilde lâm üzerindeki bir damla suya düzgünce koyunuz ve lâmeli kapatınız. Hazırladığınız bu preparatı önce küçük, sonra büyük objektifle inceleyiniz.

Advertisement

Aynı şekilde bir preparat daha hazırlayarak, bu sefer üzerine bir damla metilen mavisi veya iyot çözeltisi damlatınız. Küçük ve büyük objektifle inceledikten sonra, daha önce hazırladığınız ve incelediğiniz preparatla karşılaştırınız.

Tartışma Soruları

a) Soğan zarı hücrelerinin genel görünüşleri nasıldır?
b) Bu hücrelerin çeperleri var mıdır? Hücrelerin canlı olduklarını gösteren deliller nedir?
c) Metilen mavisi veya iyot çözeltisi ile boyadığınız zaman, preparatta görülen hücrelerde çekirdeğin şekli nasıldır? Çekirdeği hücrenin neresinde gördünüz?
d) Hafifçe boyanmış tanecikler halinde görülen sitoplâzma,hücrenin neresindedir? Bu sitoplâzma hücreyi tamamen dolduruyor mu?
e) Bütün canlı hücrelerde bol miktarda su bulunur. Gözlemlerinize dayanarak soğan zarı hücrelerinde suyun en çok nerede bulunabileceğini belirtiniz.


Leave A Reply