Bitkilerde İletim Dokusu Nedir?

0
Advertisement

Bitkilerde iletim dokusu nedir, ne işe yarar? İletim dokusu özellikleri, yapısı, çeşitleri ve görevleri hakkında bilgi.

İletim Dokusu;

Bitkilerdeki madde taşınmasını üstlenmiş bir dokudur.Yüksek yapılı bitkilerin yapraklarında fotosentezle meydana gelen organik bileşiklerle topraktan alınan su ve suda çözünmüş maddeler, çeşitli organlara bu dokularla iletilir.

İletim dokusu, yapı ve görev bakımında odun borusu (ksilem) ve soymuk borusu (floem) olmak üzere ikiye ayrılır.

Odun borusu (ksilem), plerom hücrelerinin değişmesiyle meydana gelir. Üst üste sıralanmış canlı hücrelerin boyu uzar, sitoplazma ve çekirdekleri kaybolur. Hücre arasındaki zarlar eriyerek boru şeklini alır. Odun borularının çeperlerinde nokta, ağ, basamak ve spiral şekilli lignin birikir. Lignin odun borularını kalınlaştırır ve sağlamlığını arttırır. Yaşlı bitkilerde odun borularını meydana getiren hücreler canlılığını kaybeder.

odun-borusu-cesitleri

Advertisement

Odun boruları, köklerle alınan su ve suda erimiş madensel tuzlan bitkinin gövde, dal, yaprak gibi organlarına taşırlar.

Soymuk borusu (floem), plerom hücrelerinin değişmesiyle meydana gelir. Üst üste sarılanmış canlı hücrelerin boyu uzar ve içinde kofllar meydana gelir. Sitop-lazma ve çekirdek çeperlere doğru çekilir. Hücreler arasındaki zarlar tamamen erimeyip kalburlu bir görünüş alır. Bu hücreler canlılıklarını kaybetmezler. Soymuk boruları (Floem)’nın yanında bol sitoplazmalı mekik şeklinde arkadaş hücreleri vardır. Soymuk boruları fotosentezle meydana gelen organik bileşikleri yapraklardan diğer organlara taşımakla görevlidir.


Leave A Reply