Biyomedikal Mühendisliği Bölümünü Tercih Etmeden Önce Bilmeniz Gerekenler

0

Biyomedikal Mühendisliği bölümüne adım atmadan önce ilgi alanlarınızı, akademik yeteneklerinizi ve kariyer hedeflerinizi gözden geçirin. Bu yazıda, Biyomedikal Mühendisliği programının içeriği, kariyer fırsatları ve öğrenci deneyimlerine dair önemli ipuçları bulabilirsiniz.

Biyomedikal Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ilkelerinin ve teknolojik yeniliklerin tıp ve biyoloji alanlarına uygulanması üzerine odaklanan disiplinlerarası bir alandır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, biyoloji, tıp, fizik, kimya, mühendislik ve matematik gibi çeşitli bilim dallarının prensiplerini kullanarak sağlık hizmetlerini geliştirmek ve tıbbi sorunlara çözümler üretmek için çalışmalar yaparlar.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nün başlıca odaklandığı alanlar şunlardır:

 1. Tıbbi Cihaz Geliştirme: Kalp pilleri, MRI ve CT tarayıcılar, ultrason cihazları, protezler gibi tıbbi cihazların tasarımı ve geliştirilmesi.
 2. Biyomekanik: İnsan vücudunun mekanik işlevlerini incelemek ve biyomekanik sistemlerin tasarımını yapmak. Örneğin, yapay eklemler ve ortopedik implantlar bu alana girer.
 3. Biyomaterialler: Tıbbi uygulamalarda kullanılacak biyolojik ve sentetik malzemelerin geliştirilmesi. Bu, implantlar, yara iyileştirme ürünleri ve ilaç taşıyıcı sistemler gibi konuları kapsar.
 4. Biyomedikal Görüntüleme: Tıbbi teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılan görüntüleme tekniklerinin (örneğin, X-ray, MRI, ultrason) geliştirilmesi ve iyileştirilmesi.
 5. Biyoenformatik ve Sistem Biyolojisi: Genomik ve proteomik verilerin analizi, biyolojik sistemlerin modellenmesi ve simülasyonu.
 6. Hücresel ve Doku Mühendisliği: Hücreler ve dokular üzerinde çalışmalar yaparak organ ve doku onarımı veya yeniden yapılandırılması için çözümler üretmek.

Biyomedikal mühendisleri, hastaneler, tıbbi cihaz üreticileri, araştırma laboratuvarları, üniversiteler ve hükümet kurumları gibi çeşitli alanlarda çalışabilirler. Ayrıca, hastalıkların teşhis ve tedavisini geliştirmek için klinik araştırmalarda da yer alabilirler. Bu bölümden mezun olanlar, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek amacıyla çalışırlar.

Hangi Dersleri Görürler?

Biyomedikal Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler, temel mühendislik ve biyomedikal konularını kapsayan geniş bir ders yelpazesi görürler. İşte bu bölümde yaygın olarak verilen derslerden bazıları:

Temel Bilim ve Mühendislik Dersleri:

 1. Matematik: Kalkülüs, diferansiyel denklemler, lineer cebir.
 2. Fizik: Mekanik, elektrik ve manyetizma, termodinamik.
 3. Kimya: Genel kimya, organik kimya, biyokimya.
 4. Bilgisayar Bilimleri: Programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar.

Temel Biyomedikal Mühendisliği Dersleri:

 1. Biyomedikal Mühendisliğe Giriş: Biyomedikal mühendisliğinin temel prensipleri ve uygulamaları.
 2. Fizyoloji ve Anatomi: İnsan vücudunun yapısı ve işlevleri.
 3. Biyomaterialler: Biyolojik sistemlerle etkileşime giren malzemelerin özellikleri ve uygulamaları.
 4. Biyomekanik: İnsan hareketlerinin ve biyomekanik sistemlerin analizi.
 5. Biyomedikal Sinyal İşleme: Biyolojik sinyallerin analizi ve yorumlanması.
 6. Biyomedikal Görüntüleme: Tıbbi görüntüleme teknikleri ve cihazlarının prensipleri.
 7. Tıbbi Cihaz Tasarımı: Tıbbi cihazların tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.

Uzmanlık Dersleri:

 1. Doku Mühendisliği: Hücre kültürleri ve doku onarımı teknikleri.
 2. Biyoenstrümantasyon: Tıbbi cihaz ve enstrümanların tasarımı ve kullanımı.
 3. Hücresel ve Moleküler Mühendislik: Hücre ve moleküler biyoloji teknikleri ve uygulamaları.
 4. Biyoenformatik: Genomik ve proteomik verilerin analizi.
 5. Rehabilitasyon Mühendisliği: Rehabilitasyon cihazlarının tasarımı ve kullanımı.

Laboratuvar ve Proje Dersleri:

 1. Laboratuvar Uygulamaları: Teorik bilgilerin pratik uygulamalarını yapmak için laboratuvar dersleri.
 2. Proje ve Tasarım Dersleri: Gerçek dünya problemlerine çözüm üretmek için projeler geliştirmek.
 3. Staj: Hastane, araştırma laboratuvarları veya tıbbi cihaz üreticilerinde uygulamalı deneyim kazanma.

Seçmeli Dersler:

 1. Medikal Robotik: Robotik sistemlerin tıbbi uygulamalarda kullanımı.
 2. Nörolojik Mühendislik: Sinir sisteminin mühendislik perspektifinden incelenmesi.
 3. Biyosensörler: Biyolojik ve kimyasal sensörlerin tasarımı ve uygulamaları.
 4. Nanoteknoloji: Nanoteknolojinin tıbbi uygulamaları.

Biyomedikal mühendisliği bölümlerinde görülen dersler üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir, ancak yukarıda belirtilen dersler genel olarak bu alanın müfredatında yer almaktadır. Bu dersler, öğrencilere teorik bilgi ve pratik beceriler kazandırarak, mezun olduktan sonra çeşitli biyomedikal mühendislik alanlarında çalışabilmelerini sağlar.

Biyomedikal Mühendisliği

Tavsiye Edilir mi?

Biyomedikal Mühendisliği bölümünü tercih etmek, kişisel ilgi ve hedefleriniz doğrultusunda değerlendirilmesi gereken bir karardır. İşte bu konuda dikkate almanız gereken bazı önemli noktalar:

 1. İlgi Alanınız: Biyomedikal Mühendisliği, mühendislik ve tıbbın kesişim noktasında olan disiplinerarası bir alandır. Eğer hem mühendislik hem de tıbbi uygulamalarla ilgileniyorsanız, bu alan sizin için uygun olabilir.
 2. Akademik Yetenekleriniz: Biyomedikal Mühendisliği, matematik, fizik, kimya gibi temel bilimlere dayalıdır. Bu alanı seçmeden önce bu derslerde başarılı olabileceğinizi düşünmelisiniz.
 3. Kariyer Hedefleri: Biyomedikal Mühendisliği mezunları, sağlık sektöründe tıbbi cihaz tasarımı, biyomühendislik araştırmaları, medikal teknoloji geliştirme gibi çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptirler. Bu alanın sunduğu kariyer olanakları sizi cezbediyorsa, bu bölümü tercih edebilirsiniz.
 4. Lisans Programının İçeriği: Her üniversitenin biyomedikal mühendisliği programı farklı olabilir. Programın müfredatını inceleyerek, ders içerikleri ve laboratuvar imkanları hakkında bilgi edinmek önemlidir.
 5. Öğrenci ve Mezun Görüşleri: Bu bölümü okuyan öğrenci ve mezunların deneyimlerini, mezuniyet sonrası iş bulma olanaklarını araştırmak size fikir verebilir.

Sonuç olarak, Biyomedikal Mühendisliği bölümünü tercih etmek için bilinçli bir karar vermek önemlidir. Eğer bu alan size ilginç geliyorsa, bilimsel araştırma yapmaktan ve sağlık teknolojilerine katkıda bulunmaktan keyif alıyorsanız, bu bölüm sizin için uygun olabilir. Ancak tercih yapmadan önce iyi bir araştırma yaparak kararınızı desteklemeniz önemlidir.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

80%
80%
Awesome

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amaçları, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, biyoloji gibi bilimlerde ortaya konan problemlere, fizik, kimya, matematik, mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemlerin çözümünün, bunlarla bağlantılı olarak tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımların tasarlanıp geliştirilmesini sağlamak.

 • İş İmkanları
  8
 • Kazanma Zorluğu
  8

Leave A Reply