Bozkurt Nedir

0

Bozkurt nedir? Bozkurtun Türk tarihi içerindeki yeri ve önemi. Göktürklerde ve Oğuz Destanında Bozkurt’un yeri.

BozkurtDestanlarımızda Türklüğü, Türk kahramanlığını temsil eden kutsal bir efsanevi varlıktır.

Advertisement

GökTürkler’İn ilk hakanı Asena’nın bir kurttan türediği efsanesi vardır. Fakat bu efsane, kurtun Türkler’ce kutsal bir timsal olarak tanınmasının kaynağı değildir. Daha yüzyıllarca önce ilk Türk imparatorluğu olan Hunlar (M. O. 11. yüzyıl) bayrakları üzerinde bir kurt başı taşıyorlardı. Göktürkler’den sonra Türkler’i toplayan Uygur İmparatorluğu bayrağında da kurt vardı.

Bozkurt, destanlarımızda kendi heybeti, şekli, sesiyle göründüğü gibi büyük destan kahramanları da bir Bozkurt olarak övülmüştür. Türkler düşmanlarının üzerine Bozkurt sesleriyle haykırarak atılırlardı. “Oğuz Destanı” nda Oğuz Kağan’ın vücudu kurt vücuduna beli kurt beline benzetilmiş öyle tarif edilmiştir. Gene bu destanda bir erkek Bozkurt dile gelerek Oğuz’la konuşur onu bütün ordusu ile peşi sıra yürümeye davet eder.

Eski Türk bayraklarının ucunda tunçtan, bakırdan hatta altından yapılmış bir kurt başı vardı. Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra da bu Bozkurt sevgisi Bozkurt’a saygı duygusu yaşamış zamanımıza kadar gelmiştir. Bugün ilkokullardaki “Yavrukurt” teşkilatı da Bozkurt’a verilen değerin ve Bozkurt sevgisinin bir işaretidir.

Advertisement


Leave A Reply