Moralı Esseyit Ali Efendi Kimdir?

0
Advertisement

Osmanlı elçilerinden ve devlet adamlarından olan Moralı Esseyit Ali Efendi hakkında bilgiler.

Moralı Esseyit Ali Efendi
Moralı Esseyit Ali Efendi, (? – 1809) Osmanlı elçilerindendir. Mora’da doğdu, İstanbul’da yetişti. 1796’da Fransa’ya elçi olarak gönderildi. Üç yıl süren bu elçilik hizmetinden sonra İstanbul’a dönerek bazı resmi vazifelerde bulundu, daha sonra da Bahriye Nazırı oldu. «Sefaretname» si o devrin siyasi olaylarını anlatır; bu eser «Tarih-i Osmanî Encümeni» dergisinde yayınlanmıştır.

III. Selim‘in tahtından indirilmesinde ve IV. Mustafa zamanında Alemdar Mustafa Paşayı tutmuştur. Moralı Ali Efendi Alemdar Vakasından sonra bir müddet saklanmak zorunda kaldıysa da elde ettiği bazı yeniçerilere güvenerek tekrar ortaya çıktı. Fakat padişah önceden Nizam-ı Cedit tarafını tuttuğu halde sonradan yeniçerilere dayanmasına kızarak İstanbul’dan uzaklaştırdı ve öldürttü.


Leave A Reply